Mali Yönetim ile Mali Kontrol Arasındaki Farklar

Muhasebe-18

MALİ YÖNETİM VE KAMU MALİYESİ KAVRAMLARI

5018 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinde, mali yönetim; “Kamu mali yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

Mali Yönetim kavramının tanımında üzerinde durulan temel hususlar;

1-Kamu kaynaklarının kullanımında tanımlanmış standartların olması,

2-Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması, bu amacın gerçekleştirilmesi için yapılacak uygulamalar,

3-Sistem ve süreçlerin düzenlenmesi amacıyla yapılacak yasal ve yönetsel düzenlemelerdir.

Bu tanımdan; kamu harcamalarıyla ve mali yönetimle ilgili yapılacak düzenlemelerde yukarıda belirtilen üç unsuru aramamız gerektiği anlaşılmakla beraber, mali yönetim kavramının sadece kamu kaynaklarının kullanımıyla sınırlandırılmış olması mali yönetim kavramının dar anlamda değerlendirilmesine yol açmaktadır.

Mali kontrol ise; Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri ifade eder.

Mali Kontrol tanımında üzerinde durulan hususlar;

1-Kaynakların ekonomik, verimli ve etkin kullanımı temel amaçtır.

2-Bu amaca ulaşmak için mali ve diğer şekillerle kontrol sistemleri oluşturulacaktır.

3-Oluşturacak kontrol sistemleri; kurumsal yapı, yöntem, süreç ve iç denetimi kapsayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.