GÜNCEL HABERLERKARİYERÖne Çıkan HaberlerYök Mevzuat

Toefl Belgesi Doktora Başvuru İçin Kaç Yıl Geçerli

SIK SORULAN SORULAR

A. BAŞVURU İLE İLGİLİ SORULAR 

B. KAYIT İLE İLGİLİ SORULAR

C. SINAV VE DERSLER İLE İLGİLİ SORULAR

D. ÖĞRENCİ BELGELERİ İLE İLGİLİ SORULAR

E. DİĞER SORULAR

A. BAŞVURU İLE İLGİLİ SORULAR

Soru: Başvuruda kaç tercih hakkımız bulunmaktadır?

Cevap: Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kontanjanlara başvuru yapan adayların Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik programlarında 1 (bir), İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında da 1 (bir) olmak üzere toplam 2 (iki) başvuru hakkı bulunmaktadır.

Soru: Başvuruyu tamamladıktan sonra ne yapmalıyım?

Cevap: Belgeyi yazdır kısmından 2 kayıt belgesini yazdırmalısınız. Belgelerden bir tanesi “Başvuru Belgesi”, diğeri ise “Sınava Giriş Belgesi”dir.  Bu belgeleri İstanbul Üniversitesi’nin Yabancı Dil Sınavı’na ve Mülakat Sınavı’na girerken yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

Soru: Online başvurumu gerçekleştirdikten sonra, print alıp Enstitü’ye teslim etmem gerekiyor mu?

Cevap: Hayır, print alıp Enstitü’ye teslim etmeniz gerekmiyor, başvuru süresi içerisinde Enstitüye gelmeniz gerekmiyor. Ancak, kendiniz için mutlaka print alın ve her iki sınav gününde de yanınızda bulundurun.

Soru: Herhangi bir belgenin aslını ya da kopyasını “başvuru süresi” içerisinde Enstitü’ye teslim etmem gerekiyor mu?

Cevap: Hayır, başvuru süresi içerisinde sizden herhangi bir belgeyi Enstitü’ye getirmeniz istenmiyor. Üniversitemizin ve Enstitümüzün websitesinde yayınlanan “Başvuru ve Kayıt Kılavuzu” duyurusu içinde sizlerden istenilen belgelerin onaylı suretlerini, kesin kayıt hakkı kazandıktan sonra “Kesin Kayıt” döneminde Enstitü’ye teslim etmeniz gerekmektedir.

Soru:  TEZSİZ Yüksek Lisans programlarına (ikinci öğretim ya da uzaktan eğitim) başvuru yapanlar da mülakata girecekler mi?

Cevap: Evet, her iki TEZSİZ Yüksek Lisans programlarına başvuranlar da önceden belirlenen gün, saat ve yerde mülakata gireceklerdir.

Soru: Mülakat tarihi için yer ve saat bilgisine nasıl ulaşabilirim?

Cevap: Mülakat tarihinden 2 gün önce İstanbul Üniversitesi’nin ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün web sayfasından  mülakat tarihi ve yerleri ilan edilecektir.

Soru: Enstitünüzde hangi yabancı diller geçerlidir?

Cevap: Anadiliniz olmamak şartıyla; Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce, Arapça ve Farsça gibi diller geçerlidir. Geçerli olan diller, online kayıt sırasında yabancı dil bilgilerinin girildiği sekmede karşınıza çıkacaktır.

Soru: YDS, ÜDS, KPDS’ye eşdeğer uluslararası yabancı dil sınav (TOEFL, IELTS,  vb.) sonuçları ile başvuruda bulunabilir miyim?

Cevap: Evet başvurabilirsiniz. Ancak, YÖK  14.02.2014 tarihinden itibaren YDS eşdeğeri olarak sadece TOEFL-IBT ve PTE sınavlarını kabul etmektedir. Bu tarihten önce başvuru yapılmışsa, aşağıdaki sınavların da eşdeğerliliği kabul edilmektedir: TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, PTE, IELTS, CPE, CAE, FCE.

Başvuru yapabilmek için bu sınavlardan minimum kaç puana sahip olunması gerektiği ve ne kadar süre geçerli oldukları vb. hakkında daha geniş bilgi Online Başvuru Sayfasında ve ÖSYM’nin internet sitesinde bulunmaktadır. Lütfen, “Başvuru Koşulları” ile ilgili duyuruyu ve eklerini dikkatlice okuyunuz.

Soru: YDS, ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS,  vb. yabancı dil sınavları kaç yıl geçerlidir?

Cevap: Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse o tarih geçerlidir. Bir tarih belirtilmediyse, Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri “geçerli” kabul edilmektedir. Konu hakkında ÖSYM’nin internet sitesinde daha geniş açıklama vardır. Lütfen, “Başvuru Koşulları” ile ilgili duyuruyu ve eklerini dikkatlice okuyunuz.

TOEFL ve IELTS (14 Şubat 2014 öncesi için): Geçerlilik süresi 2 yıldır.

KPDS ve ÜDS: Belgenin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse, o süreye kadar, belirtilmemişse Eylül 2005 sonrası tarihli olanlar geçerlidir.

YDS: Üzerinde bir geçerlilik tarihi yoksa sürekli geçerlidir. Ancak, İstanbul Üniversitesi Senatosu bir süre tanımlayabilir.

Soru: İstanbul Üniversitesi’nin yapmış olduğu “Yabancı Dil Sınavı” kaç yıl geçerlidir?

Cevap: Üniversitemiz tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı 2 yıl geçerlidir. Geçen yıl sınava girenler, istedikleri takdirde bu sınavdan aldığı not ile başvuruda bulunabilir.

Soru: TEZSİZ Yüksek Lisans programlarına (ikinci öğretim ya da uzaktan eğitim) başvuruda yabancı dil şartı var mıdır?

Cevap: Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmamaktadır.

Soru: ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) kaç yıl geçerlidir?

Cevap: ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır (geçerlilik süresi üzerinde yazılıdır).

Soru: ALES’e eşdeğer uluslararası sınav (GRE ve GMAT gibi) sonuçları ile başvuru yapabilir miyim?

Cevap: Evet yapabilirsiniz. GMAT sınavından minimum 480 Puan, Eski GRE sınavından 650, Yeni GRE sınavından ise minimum 151 puan gerekmektedir. (GRE puanı, Quantitative bölümünden alınmış olmalıdır.) Konu hakkında Enstitümüzün internet sitesinde daha geniş açıklama vardır. Lütfen, “Başvuru Koşulları” ile ilgili duyuruyu ve eklerini dikkatlice okuyunuz.

Soru: GRE ve GMAT kaç yıl geçerlidir?

Cevap: GRE ve GMAT’in geçerlilik süresi, belgenin üzerinde yazılı süre kadardır. Süre belirtilmemişse, geçerlilik süresi 5 yıldır.

Soru: ALES puanımı yazarken sadece bir türünü kabul ediyor, ne yapmalıyım?

Cevap: Seçeceğiniz programın türüne göre ALES puanınızı yazınız.

Soru: TEZSİZ Yüksek Lisans programlarına (ikinci öğretim ya da uzaktan eğitim) başvuruda ALES şartı var mıdır?

Cevap: Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda ALES şartı aranmamaktadır.

Soru: TEZSİZ Yüksek Lisans programlarına (ikinci öğretim ya da uzaktan eğitim) nasıl başvuru yapabilirim?

Cevap: “Tercih ekle”yi tıklayınız. “Genel kontenjanı” seçerek altında bulunan “Sınavsız veya özel yetenek sınavıyla tercih edilen bölümler için işaretleyiniz” kutucuğunu işaretleyiniz. Bu işlemden sonra Tezsiz Programlar listesi karşınıza gelecektir.

Soru: “Özel öğrenci” olmak istiyorum, nasıl başvurabilirim?

Cevap:

İÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin “Özel Öğrenci Kabulu” başlıklı 15. maddesine göre, “Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Bu öğrencilerin yabancı dille verilen lisansüstü dersleri alabilmesi için Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

Anabilim Dalı Başkanlıkları talep ettiği takdirde, Yüksek Lisans’ta en fazla 4 kişi, Doktora’da ise en fazla 2 kişi programlara “özel öğrenci” statüsünde kayıt yaptırabilir. Anabilim Dallarının talebi olmaması durumunda, söz konusu Anabilim Dallarına özel öğrenci kabulü olmayacaktır. Anabilim Dalları, daha az sayıda özel öğrenci kontenjanı talebinde de bulunabilecektir.

Özel öğrenci olarak Yüksek Lisansa başvuranlar bir yıl içinde (2 dönem) en fazla 3 ders (9 kredi), Doktora’ya başvuranlar ise en fazla 4 ders (12 kredi) seçebilirler. Bu öğrenciler daha sonra lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edildikleri takdirde, bu derslerin Yüksek Lisans’ta en fazla 2 tanesi (6 kredi), Doktora’da ise en fazla 3 tanesi (9 kredi) dikkate alınır.

“Özel öğrenci” olarak bir programa başvurmak isteyenler, talebini ve almak istediği dersleri bildiren bir dilekçe ile başvuru süresi içerisinde  Enstitümüze şahsen müracaat etmelidir. Müracaat sırasında, dilekçenin arkasına mezuniyet belgesi, transkript veya öğrenci belgesi eklenmelidir. Müracaat süresi sona erdiğinde, başvuru kabul edilmeyecektir.

Müracaat süresi sonunda, dilekçeler topluca ilgili Anabilim Dallarının Başkanlıklarına gönderilecektir. Anabilim Dalı Başkanlıkları, önceden ilan edeceği tarihte, sözlü sınav veya yazılı sınav ya da her ikisini birlikte yaparak kimlerin özel öğrenci olarak kabul edileceğini belirler. Başvurunun az olması durumunda, sınav yapılmadan evraklar üzerinden de karar verilebilir. Anabilim Dalı Başkanlığı, hazırladığı listeyi Enstitü’ye teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan listeler Enstitü’nün internet sitesinde ilan edilir.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına özel öğrenci olarak başvuracakların ödeyeceği ücret, normal öğrenim ücreti kadardır. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına özel öğrenci olarak başvuracaklar ise, saat başına 350 TL (İÜ personeli ve eşi, çocuğu ise 250 TL) ücret öderler.

Soru: İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının ücretleri ne kadar?

Cevap: 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için İkinci Öğretim Tezsiz Y.L. programında, ders kredi ücreti 350 TL olup,  toplam ücret 10,500 TL’dir. Ödeme, dönemlere göre olup 3 parçada yapılacaktır. Kayıt dönemlerinden önce ödemelerin yapılması gerekmektedir.

1. Dönem (Ders Dönemi):                     4,200 TL (4 ders, 12 kredi)

2. Dönem (Ders Dönemi):                     4,200 TL (4 ders, 12 kredi)

3. Dönem (Ders Dönemi + Proje):       2,100 TL (2 ders,6 kredi + Proje)

Ödemenin Yapılacağı Banka Halk Bankasına Aksis Öğrenci Otomasyon Sisteminden alınan Referans numarası ile yatırılacaktır. 2 1

NOT: İstanbul Üniversitesi mensupları, eşleri ve çocukları için saat başına ders kredi ücreti 300 TL’dir. Sözkonusu durum, kayıt esnasında belgelendirilmelidir.

Soru: Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının ücretleri ne kadar?

Cevap: 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L. programında, ders kredi ücreti 300 TL olup,  toplam ücret 9,000 TL’dir. Ödeme, dönemlere göre olup 3 parçada yapılacaktır. Kayıt dönemlerinden önce ödemelerin yapılması gerekmektedir.

1. Dönem (Ders Dönemi):                     4,200 TL (4 ders, 12 kredi)

2. Dönem (Ders Dönemi):                     4,200 TL (4 ders, 12 kredi)

3. Dönem (Ders Dönemi + Proje):       2,100 TL (2 ders,6 kredi + Proje)

Ödemenin Yapılacağı Banka Halk Bankasına Aksis Öğrenci Otomasyon Sisteminden alınan Referans numarası ile yatırılacaktır. 2 1

NOT: İstanbul Üniversitesi mensupları, eşleri ve çocukları için saat başına ders kredi ücreti 200 TL’dir. Sözkonusu durum, kayıt esnasında belgelendirilmelidir.

Soru: Yurtdışı kontenjanlarına başvurabilmek için neler gereklidir?

Cevap:

–    Mezuniyet Belgesi (Denklik Belgesiyle Birlikte)
–    Yabancı Dil Puanı
–    Türkçe Bildiğini Gösterir Belge (TÖMER vb.)

Konu hakkında Enstitümüzün internet sitesinde daha geniş açıklama vardır. Lütfen, “Başvuru Koşulları” ile ilgili duyuruyu ve eklerini dikkatlice okuyunuz.

Soru: Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans saatleri nedir?

Cevap:

Yüksek Lisans (Tezli) Eğitim Saatleri:

Yüksek Lisans (Tezli) dersleri hafta içi 08:30-17:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Yüksek Lisans (Tezsiz) Saatleri:

Yüksek Lisans (Tezsiz) dersleri hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Ders programına bağlı olarak, Cumartesi günü de ders yapılabilmektedir.

Soru: Kesin kayıt tarihine kadar askerlik tecilim yoksa ne yapmalıyım?

Cevap: Askerlik durum belgesi alarak kesin kayıt sırasında getirmeniz yeterli olacaktır. Daha sonraki aşama, Enstitü ve Askerlik Şubesi arasında yazışmalarla ilerleyecektir.

Soru: Yatay geçiş yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Cevap: Başvuru süresi içerisinde (01–23 Temmuz 2014) Enstitümüze gelerek başvuru yapmanız ve aşağıdaki belgeleri Enstitümüze teslim etmeniz gerekmektedir.

–    Adayların kayıtlı oldukları Enstitü’den aldıkları, hangi aşamada olduklarını belirtir yeni tarihli Öğrenim Belgesi
–    Transkript Belgesi
–    ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı) Belgesi
–    Yabancı Dil Belgesi

Konu hakkında Enstitümüzün internet sitesinde daha geniş açıklama vardır. Lütfen, “Başvuru Koşulları” ile ilgili duyuruyu ve eklerini dikkatlice okuyunuz.

Soru: Bilimsel Hazırlık  Programı (BHP) nedir?

Cevap: Bilimsel Hazırlık Programı, farklı bilim dalından mezun olan öğrencilerin Yüksek Lisans ya da Doktoraya başlamadan önce devam edecekleri  1 yıllık hazırlık programıdır. Bir öğrencinin bilimsel hazırlık görüp görmeyeceğine ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı karar verilir.

Konunun detayları için lütfen İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne bakınız. Yönetmeliği internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Soru: Enstitünüz iletişim bilgilerine nereden ulaşabilirim?

Adres:  Besim Ömer Paşa Cad. Devlet Arşivleri Binası, A Blok, No: 39
Vezneciler – Beyazıt / İSTANBUL

NOT: Enstitü Binamız, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ’nin yanın dadır.

Telefon: +90 212 440 20 00 / +90 212 440 20 01

Fax: +90 212 440 03 40

E-Posta: sbe@istanbul.edu.tr

Website: http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr

B. KAYIT İLE İLGİLİ SORULAR

Soru: Enstitünüze kayıt hakkı kazandım, kayıt için ne zaman gelmem gerekir? Bununla ilgili önceden randevu almam gerekir mi? Kayıt adresiniz nedir?

Cevap: Kesin kayıt tarihleri 09–13 Şubat 2015 arasındadır. Bu tarihler arasında muhakkak kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir. Lütfen Akademik Takvime bakınız.

Kayıt yaptırmak için önceden randevu almanıza gerek yoktur, söz konusu tarihler arasında Enstitü’ye gelmeniz yeterlidir. Kayıtlar, Enstitümüzün Beyazıt Kampüsündeki binasında yapılacaktır.

Soru: Yeni öğrenciyim, kayıt işlemini tamamladıktan sonra, “ders alma işlemlerini” ne zaman yapmam gerekiyor?

Cevap: Yeni öğrenciler için ders alma tarihleri 16–23 Şubat 2015 arasındadır. Bu tarihler arasında ders alma işlemlerinizi yaptırmanız gerekmektedir. Lütfen kayıt işlemleri ile ilgili diğer önemli tarihler için Akademik Takvime bakınız.

Soru: Eski öğrenciyim, “ders alma işlemlerini” ne zaman yapmam gerekiyor?

Cevap: Eski öğrenciler için ders alma tarihleri 16–23 Şubat 2015 arasındadır. Bu tarihler arasında ders alma işlemlerinizi yaptırmanız gerekmektedir. Lütfen kayıt yenileme işlemleri ile ilgili diğer önemli tarihler için Akademik Takvime bakınız.

Soru: Öğrenci otomasyon sisteminde e-posta adresim/telefonum bulunmadığından sisteme giriş yapamıyorum. E-posta adresimi/telefonumu nasıl tanımlayabilirim?

Cevap: Şifre güncellemesi için program sorumlusu ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Soru: Öğrenci Otomasyon Sistemi’ndeki kimlik bilgilerim eksik ya da hatalı, ne yapmalıyım?

Cevap: Okuyan öğrenci için; Enstitüye bizzat gelmesi ve program sorumlusu memurla görüşmesi gerekmektedir.

Yeni kayıt yaptıracak öğrenci için; TC Kimlik Numaranız doğru ise kaydınıza devam ediniz. Kesin kayıt sırasında ilgili bölüm memurunuz kimlik bilgilerinizi güncelleyecektir.

Soru: Kayıt dondurmak istiyorum, bunun için ne yapmak gerekmektedir?

Cevap: İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 19. maddesine göre “kayıt dondurma koşullarının” mevcut olması gerekmektedir. Koşulları tutan öğrenciler, bir dilekçe ile Enstitümüze başvuruda bulunmalıdır.

Soru: Kayıt Sildirmek istiyorum, bunun için ne yapmam gerekmektedir?

Cevap: Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Enstitümüze başvurması gerekmektedir.

C. SINAV VE DERSLER İLE İLGİLİ SORULAR

Soru: Sınav listesinde adımı göremiyorum?

Cevap: Kayıt yenileme döneminde kayıt yenileme işleminizi ve aşamanızı öğrenci otomasyon sisteminde güncellemeniz gerekmektedir.

Soru: Derslerime ait sınav notlarımı göremiyorum?

Cevap: Dersi yürüten öğretim üyesinin notları öğrenci otomasyon sistemine işlemesi halinde notları görebilirsiniz. Yine de notları göremiyorsanız, Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosu ile irtibata geçiniz.

Soru: Derslerime ait “Başarı Notumu” (Harf Notumu) sonuç açıklanmasına rağmen hala göremiyorum?

Cevap: Şifre güncellemesi yapmalısınız.

Soru: Giremediğim sınavların yerine daha sonra “mazeret sınavı” yapılmakta mıdır?

Cevap: 3 tür sınav mevcuttur: Ara Sınav, Bitirme Sınavı ve Bütünleme Sınavı.

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne uygun bir mazereti olan (sağlık gibi) ve mazeretini ara sınavdan sonraki 1 hafta içerisinde bir dilekçe ile Enstitümüze bildiren öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi durumunda Mazeret Sınavı’na girebilirler. Mazereti bulunmayan öğrenciler yeniden sınava giremezler.

Bitirme ve Bütünleme Sınavları için mazeret kabul edilmemektedir.

Soru: Sınava giremedim, sağlık raporum var, sınava girmem için geçerli olur mu?

Cevap: Sağlık raporunuzu Enstitümüze 1 hafta içinde ibraz etmeniz gerekmektedir.

Soru: Mazeret sınavları ara sınavlardan sonra kaç gün içerisinde yapılmaktadır?

Cevap: Dersin öğretim üyesi en kısa sürede sınavı yapacaktır. Sınav tarihini, dersin öğretim üyesi ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı’ndan takip etmelisiniz.

Soru: ABC dersinden 100 üzerinden XY almıştım, ancak daha yüksek not bekliyordum, sınav kağıdımın yeniden incelenmesini istiyorum, ne yapmalıyım?

Cevap: Sınav tarihinden sonraki 3 gün içerisinde bir dilekçe ile Enstitümüze başvuru yapmanız gerekmektedir.

Soru: Güz/Bahar yarıyılında girmiş olduğum dersin sınav sonucu hala açıklanmamış durumda, sınav sonucum ne zaman açıklanacak?

Cevap: Sınav sonuçları dönem sonlarında açıklanacaktır.

Soru: Enstitünüzde “geçme notu” kaçtır? Sınıf geçmek için ortalamanın kaç olması gereklidir?

Cevap: Geçme notu, Yüksek Lisans Programları için 65 (Altmışbeş), Doktora/Ana Sanat Programları için 70 (Yetmiş) olarak belirlenmiştir.

Soru: Enstitünüzde üst sınıftan ders alma durumu var mıdır? Hangi dersler üstten alınabilir?

Cevap: Üst sınıftan ders alma durumu Enstitümüzde bulunmamaktadır.

Soru: Sınav tarihlerini nasıl öğrenebilirim?

Cevap: Akademik Takvim’de sınavların hangi tarihler arasında yapılacağı belirtilmiştir. Öğretim üyeleri, bu tarihler arasına denk düşecek bir tarihte sınavlarını yaparlar. Sınav tarihi ve saati için duyuruyu her öğretim üyesi kendi Anabilim Dalı’nda yapmaktadır.

Akademik takvim için bakınız: http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr 3

Soru: Enstitünüzde yabancı dil hazırlık eğitimi var mı?

Cevap: Hayır, herhangi bir yabancı dil için hazırlık eğitimi bulunmamaktadır.

Soru: Yüksek Lisans/doktora eğitimime ara verdim şuan tekrar başlamak istiyorum ne yapmalıyım?

Cevap: Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrenci otomasyon programına girerek “af dilekçesi formunu” doldurmanız ve Enstitümüze iletmeniz gerekmektedir.

D. ÖĞRENCİ BELGELERİ İLE İLGİLİ SORULAR

Soru: Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Öğrenci belgemi nasıl ve ne zaman alabilirim?

Cevap: Enstitümüz “Öğrenci İşleri Bürosu”na gelmeniz ve bir dilekçe ile talepte bulunmanız gerekmektedir. Büyük bir yoğunluk olmadığı takdirde, öğrenci belgenizi aynı gün içerisinde alabilirsiniz.

Soru: Öğrenci kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?

Cevap: Bir dilekçe ile Enstitümüze başvuru yapmanız gerekmektedir.

E. DİĞER SORULAR

Soru: Askerlik Şubemden yazı geldi, askerliğimi nasıl tecil ettirebilirim?

Cevap: Bir dilekçe ile Enstitümüze başvurmanız gerekmektedir.

Soru: Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartılabiliyor mu?

Cevap: Enstitümüze bir dilekçe ile başvurmanız ve kabul belgenizi ibraz ettirmeniz gerekmektedir.

Soru: ERASMUS başvuru tarihi ne zaman?

Cevap: http://erasmus.istanbul.edu.tr  adresinden bilgi alabilirsiniz.

Soru: ERASMUS imkanları ve şartları nelerdir?

Cevap: http://erasmus.istanbul.edu.tr adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Soru: FARABİ başvuru tarihi ne zaman?

Cevap: http://farabi.istanbul.edu.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

Soru: FARABİ imkanları ve şartları nelerdir?

Cevap: http://farabi.istanbul.edu.tr adresinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Soru: MEVLANA başvuru tarihi ne zaman?

Cevap: http://mevlana.istanbul.edu.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

Soru: MEVLANA imkanları ve şartları nelerdir?

Cevap: http://mevlana.istanbul.edu.tr adresinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Soru: Enstitünüzü ve programları tanıtıcı bir broşür, kitap, video var mı?

Cevap: Enstitümüzü ve programları tanıtmak amacıyla 250 sahifelik bir “Tanıtım Kitabı” hazırlanmış ve baskıya verilmiştir. Bu kitabın kesin kayıt tarihinde sizlere ulaştırılmasına gayret edilmektedir. Bu kitap aynı zamanda Enstitü’nün websitesi’ne de eklenecektir.

Diğer yandan, programlarla ve ders içerikleriyle ilgili detaylı bilgilere “Öğrenci Otomasyon Sistemi” ya da EYYBİS (Eğitimde Yapılanma ve Yenilenme Bilgi Sistemi) üzerinden de ulaşabilirsiniz. (http://egitimdeyapilanma.istanbul.edu.tr)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.