ön inceleme

4483 Sayılı KanunGÜNCEL HABERLERTEFTİŞ&DENETİM

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Maliye Bakanlığı Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında

Read More