Çeşitli MevzuatGÜNCEL HABERLER

Limited Şirketlerde Müdür Ataması, İstifası veya Azli Sorunu

Image

Bilindiği gibi, limited şirkete müdür ataması, şirketin genel kurulu  tarafından ortaklar arasından veya  ortak olmayan bir kimse müdür olarak atanabilir. Şirket tek ortaklı  bir limited şirket ise, dışarıdan müdür atanacaksa bunun yanı sıra tek ortağın da müdür olarak eş zamanlı atanması gerekmektedir.[1]

Müdür ataması ile ilgili ticaret  siciline bir dilekçe ile ekinde  bazı evraklarla  bu müdür atamasın  tescili  talep edilecektir.  Dilekçe ekinde  genel kurul kararı, noter onaylı  2 nüshası ve varsa vekaletname örnekleri ve ayrıca tanzim edilmiş varsa hazirun  cetveli eklenmelidir.

[2]

Öte yandan, müdürler kurulunda tüzel kişi  üye var ise, görev  ve  yetki dağılımında tüzel kişi üyenin unvanı belirtilmelidir. Bunun dışında ayrıca kararda, tüzel kişi müdür ile birlikte, tüzel  kişi  tarafından ve tüzel kişi adına belirlene  gerçek kişinin adı, soyadı, adresi, TC no, yabancı uyruklu ise vergi no veya yabancılara ait kimlik no belirtilmelidir. Tüzel kişi  adına yabancı uyruklu bir gerçek  kişi  saptanmış ve bu yabancı uyruklu  gerçek kişinin de konut adresi Türkiye’de ise, ikamet tezkeresi eklenecektir.[3]

Öte yandan,  bütün  ortakların  toplantıya  katılmadığı  durumlarda ise, çağrı  şöyle yapılabilir: genel kurul, müdürler tarafından, toplantı  tarihinden  en az 15  gün  önce toplantıya davet edilir. Şirket  ana sözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya 10 güne kadar  kısaltabilir.  Genel  kurul  toplantıya, esas sözleşmede gösterilen  şekilde, gerekiyorsa şirketin internet  sitesinde mutlaka  Türkiye Ticaret  Sicili Gazetesinde yayımlanan  ilanla çağrılır.  Pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek  adreslerini bildiren  pay  sahiplerine, toplantı günü ile gündem  ve ilanın  çıktığı  veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Buna göre, tüm ortakların  toplantıya katılmadığı  hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret  Sicil  Gazetesi sureti ila iadeli taahhütlü  bildirime ait belgeler eklenmelidir.  Ayrıca, şirketin ana sözleşmesinde “özel çağrı  usulü” var ise bu  usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

Sonuç olarak, müdür ataması ile ilgili olarak; atanan müdürün şirket unvanı  altında imza beyannamesi ve ayrıca müdürlerin ortaklar dışından tayin edilmesi durumunda hariçten  yetkilendirilen  müdürün   görev kabul imza beyanı ve noter  onaylı belgesi eklenmelidir.[4]  Atanan müdürün TC yurttaşı ise, kimlik  numarası, ikametgah  bilgileri, atanan müdürün yabancı uyruklu olması  durumunda  ise onaylı pasaport  örneği, ikametgahı, Türkiye’de olan yabancı  uyruklular için ise ikametgah  tezkeresi  eklenecektir. Nazlı Gaye Alpaslan

http://www.hurses.com.tr/Haber-Limited_sirketlerde_mudur_atamasi__istifasi_veya_azli_sorunu-16414.htm

[1]ALPASLAN Mustafa, “Limited Şirketlerde Müdür Değiştirilmesi”, www.muhasebetr.com, 20.05.2013

[2] Ayrıntılı açıklamalar için bkz. ÖRNEK  Nurten, Anonim ve Limited Şirketler Rehberi, Muhasebetr Yayınları,  Ankara, Mayıs 2013, s.553.

[3] Ayrıntılı açıklamalar için bkz. ÖNCÜ Ekrem – ŞAHİN Taylan – BAYCAN U.Baran, Türk Ticaret  Kanunu, DKR Yayınları, İstanbul, Ağustos 2012, 1. Baskı, s.344

[4] 18 yaşından  küçük şirket  ortağının  anne ve babasının  ya da  anne veya babadan herhangi birinin şirkete ortak olarak  girmesi halinde reşit olmayan ortak için   mahkemeden  alınmış  kayyum kararı  eklenmelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.