İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Muhasebat Yazısı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı     : B.07.0.MGM.0.45/380                                                                     22.04.2009*5610 Konu   : Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgilerden muhasebe birimlerince tahsil

Devam

Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası hk genel yazı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı   : B.07.0.MGM.0.20/500-02/8317                                                                  10/05/2006 Konu : Bilindiği gibi, 29/04/2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi

Devam