Elektrik Mühendisliği Mezuniyet Belgesi Yerine Verilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği Diplomasının İş Deneyim Belgesi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği

Elektrik Mühendisliği Mezuniyet Belgesi Yerine Verilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği Diplomasının İş Deneyim Belgesi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği Toplantı No : 2015/061

Devam

Yasaklılık kararının tüzel kişiliğe ve ortaklarına etkisi nasıl olacaktır?

Yasaklılık kararının tüzel kişiliğe ve ortaklarına etkisi nasıl olacaktır? 11-Cevap Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişi eğer şahıs şirketi ise

Devam