Gümrük MevzuatıVERGİ MEVZUATI

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SERİ NO: 6)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO: 7)

ihracaat-1

15 Aralık 2016 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 29919
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ)

(SERİ NO: 6)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ)

(SERİ NO: 7)

MADDE 1 – 7/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) Bakanlık tarafından belirlenecek bölgelerden birisini genel ve özel antrepo tespit işlemleri için çalışma bölgesi olarak seçmek ve bu bölge dışındaki gümrük idarelerinin denetimi altındaki antrepolarla tespit sözleşmesi yapmamak.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2) çerçevesinde düzenlenmiş ancak bu Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan antrepo sayısı ve sözleşme süresine ilişkin şartları taşımayan sözleşmeler 31/12/2016 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra antrepo sayısı ve sözleşme sürelerini mevzuata uygun hale getirmeyen yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin, şartları sağlayıncaya kadar tespit işlemi yapmasına izin verilmez.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş yetki belgeleri 31/12/2016 tarihine kadar yenilenir. Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce yetki belgesine sahip olup, bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen niteliklerden mezuniyet ve yaş şartını taşımayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri 31/12/2019 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihe kadar yapılacak yetki belgesi değişikliği ve yenileme talepleri Bakanlık tarafından karşılanır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen iş akitleri, 31/3/2017 tarihine kadar 20 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine uygun hale getirilir.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketleri ortaklık yapısı, 31/3/2017 tarihine kadar 5 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına uygun hale getirilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.