Devlet Personel BaşkanlığıKARİYER

Geçici Görevlendirmelerde Çalışılan Kurumdan İzin Alınması Gerekip Gerekmediği

Memur-13

Geçici Görevlendirmelerde Çalışılan Kurumdan İzin Alınması Gerekip Gerekmediği

Geçici görevlemdirmenin dayanağı hakkında

Yazdır
Kategori Aday Memur
Kanun / Madde(ler) 657 / 8
Tarih 26/04/2011
Kaynak 33 sayılı bülten 129. sayfa
Özet Bakanlığınız emrinde görev yapan personelin zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Başbakanlık, İl Özel İdareleri, Belediye gibi kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilmesi yönünde işlem tesis edildiğinden bahisle, bu görevlendirmelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceği hk. (26/04/2011-6632)

Bakanlığınız emrinde görev yapan personelin zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Başbakanlık, İl Özel İdareleri, Belediye gibi kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilmesi yönünde işlem tesis edildiğinden bahisle, bu görevlendirmelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımızın görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesinde; ” Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:
a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.
b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.
c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.
d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.
f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.
Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.” hükümleri yer almaktadır.
657 sayılı Kanunun mezkur maddesi ile kurumlar arası geçici süreli görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olmakla birlikte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Başbakanlık, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kendi kanunlarında yer alan geçici süreli görevlendirmeye ilişkin hükümlerin mezkur madde ile öngörülen usul ve esaslardan ayrı düşünülmesi ve bahsi geçen kurumlardaki geçici görevlendirmelerin özel kanunlarındaki hükümlere istinaden yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.