MALİYE MEVZUATIMilli Emlak Mevzuatı

Mücavir alan nedir nasıl tespit edilir?

konut-4

Mücavir alan nedir nasıl tespit edilir?

Mücavir Alan: İmar Kanunun 5 inci maddesine göre, İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan, belediye sınırlarından itibaren başlayan alanlardır.

Kanunun 45 inci maddesine göre, mücavir alan sınırları belediye meclisi ve il idare kurulu kararına dayanılarak vilayetlerce Bayındırlık ve İskân Bakanlığına gönderilir. Bakanlık bunları inceleyerek aynen veya değiştirerek tasdik etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye yetkilidir.

Mücavir alanının ilgili belediye sınırına bitişik olması gerekmez. Ayrıca bu alanlar köyleri de ihtiva edebilir. Mücavir alandan çıkarılma da aynı usule tabidir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı gerekli gördüğü halde mücavir alana alma ve çıkarma konusunda resen karar verebilir.

Mücavir alanın belediyece belirlenmesinde belediye imkanları da dikkate alınarak imar mevzuatı yönünden belediyenin denetim ve sorumluluğu altında olması istenen alan sınırları belirlenir.

Belediyenin mücavir alan olarak belirleyeceği sınırın başkaca bir belediyenin mücavir alanına ve belediye sınırına taşmaması gerekmektedir. Belediyenin, bir başka belediye mücavir sahasını kendi alanına dahil edebilmesi için diğer belediyenin de bu alanı mücavir alanından çıkarması gerekecektir.

Belediye mücavir alanının işlendiği 1/25000 ölçekli haritaların Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onaylanması ve  valilik kanalıyla belediyeye tebliğinden itibaren imar uygulamaları mücavir alanda ilgili kurallara, planlara ve yasal çerçeveye göre yürütülür.

Danıştay 6.Dairesinin 25.12.2002 tarih E: 2002/5995  K: 2002/6435 sayılı kararı ile İlçe belediyesi mücavir alanının genişletilmesi yönünde bir karar alınmaksızın bakanlık genelgesine dayanılarak ilçe belediyesi mücavir alanının Büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırlarına kadar genişletilmiş kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.