Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Döner Sermaye Muhasebe Birimleri Hangi Bankalarda Hesap Açabilir?

Muhasebe-15

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.07.0.MGM.0.23/147-9099                                                                          14/07/2009

Konu : Döner Sermaye Muhasebe

Birimlerinin Banka Hesapları

………….. VALİLİĞİNE

( Defterdarlık )

28/3/2002 tarih ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 maddesi hükmü uyarınca tespit edilen usul ve esaslar, 22/08/2008 tarihli ve 26975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği ile duyurulmuştur. Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelere hizmet vermekte olan döner sermaye muhasebe birimlerinde, uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1-Hesap Açma

Döner sermayeli işletmeler, ödeme ve göndermelerini T.C. Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası’ nda açtıracakları hesaptan yapacaklar, hangi bankada hesap açılacağına; işletme menfaatleri, bankaya ulaşım kolaylığı, verilen hizmetin niteliği vb. hususlar göz önünde bulundurularak, döner sermayeli işletmelerin harcama yetkilileri ve muhasebe yetkililerince birlikte karar verilecektir.

Her bir döner sermaye işletmesinin bütün ödeme ve göndermeleri, yalnızca bir hesaptan yapılacaktır.

2- Nakdin Değerlendirilmesi

Atıl durumda nakdi bulunan döner sermayeli işletmeler, bu değerlerini bankacılık sistemi içerisinde 1 inci maddede adları belirtilen kamu bankalarında nemalandırabileceklerdir.

Döner sermayeli işletmeler, kaynaklarının değerlendirilmesinde aşağıdaki araçları kullanabileceklerdir:

  1. a) TL cinsi vadesiz mevduat,
  2. b) TL cinsi vadeli mevduat,

3-Bankacılık Hizmeti Alma

Döner sermayeli işletmelerin, 1 inci maddede adları belirtilen kamu bankaları dışındaki yurt içinde yerleşik diğer bankalardan da tahsilat konusunda bankacılık hizmeti almaları mümkündür. Ancak, adlarına yapılan tahsilatın en geç 7 gün içinde döner sermayeli işletmenin banka hesabına aktarılması konusunda gerekli tedbirleri harcama yetkilileri ve muhasebe yetkilileri alacaklardır.

4-Banka Veya Şube Değişikliği

Döner sermayeli işletmeler, hizmet aldıkları banka veya şubeyi değiştirmek istemeleri halinde ayrıca Bakanlığımızdan izin almayacaklar, yapılan değişiklik konusunda bilgi de vermeyeceklerdir. Banka veya şube değişikliklerinde, hesabı kapatılacak bankaya önceden bilgi verilerek bankaya ait kullanılmamış çekler varsa bir tutanakla banka yetkililerine teslim edilecek, bu hesaba gelen döner sermaye gelirlerinin yeni açılacak hesaba aktarılması konusunda bankaya talimat verilecektir.

5-Döviz Hesabı Açılması

Dış alımlar veya yurtdışından temin edilen krediler nedeni ile döviz cinsinden ödeme veya yükümlülükleri olan işletmeler, bu işlemlerle sınırlı olmak kaydıyla, döviz tevdiat hesabı açtırabileceklerdir.

6-Diğer İşlemler

Döner sermayeli işletmeler, kamu haznedarlığı konusunda yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece bankacılık hizmetlerini bu esaslar dahilinde almaya devam edeceklerdir.

Döner sermaye kaynaklarının mevzuata aykırı şekilde değerlendirilmesinden elde edildiği tespit edilen nemalar, genel bütçeye gelir kaydedilecektir.

“Döner Sermaye Saymanlıklarının Banka Hesapları” konulu 29/12/2004 tarihli ve B.07.0.MGM.0.23/147-25946 sayılı genel yazımız yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, yazımızın ilinizdeki döner sermaye saymanlıklarına iletilmesini ve tereddüt edilen konularda Bakanlığımızdan alınacak görüş doğrultusunda işlem tesis edilmesini rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.                                                                                                                                       Genel Müdür

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.