Mali Yönetim Yargı Kararı

Çeşitli Konularla İlgili Seçilmiş Sayıştay Kararları-3

mevzuat-8

Çeşitli Konularla İlgili Seçilmiş Sayıştay Kararları-3

  1. Daire

Karar Tarihi : 10.2.1998

Tutanak No : 8174

Van DSİ 17. Bölge Saymanlık Müdürlüğü 1995

Eksik işçi çalıştırıldığına veya temizlik işinin eksik yapıldığına dair gerek idarenin gerekse denetçinin bir tespiti bulunmamaktadır. Kaldı ki eksik işçi çalıştırılması halinde sözleşmenin “cezalar” bölümünün b fıkrasında “temizlik sırasında eksik çalıştırılan her işçi için günde 100.000 lira ceza aylık hakedişten kesilir” hükmü yer almakta olup, buna göre idarenin tespit yapmak suretiyle ceza kesmesi gerekmektedir.

Bu nedenle çalıştırılan işçilerden bir kısmının sosyal sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgelerin ibraz edilmemesine istinaden eksik işçi çalıştırıldığına dair resmî bir tespit yapılmadan ve ihale bedeli sadece işçi ücretlerinden ibaretmiş gibi düşünülerek orantı suretiyle fazla ödeme hesaplamasının mümkün olmadığına, ayrıca verile emri eki belgeler arasında işin tekemmül ettirildiğine dair tutanağın yer aldığı anlaşılmakla, mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına,

  1. Daire

Karar Tarihi : 26.5.1998

Tutanak No : 237

Ankara Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı 1995

Sözleşmelerin Sayıştay’a tescil için gönderilmeden uygulamaya konulmasında sorumlu olan görevliler hakkında alınan savunmada kasıt unsuruna rastlanılmadığı ve yapılan ihalede ihaleye katılanlarca bir usulsüzlük bulunduğuna dair şikayet olmadığından, ilgililer hakkında gereğinin yapılabilmesi için Bakanlığına yazılmasına,

  1. Daire

Karar Tarihi : 25.6.1998

Tutanak No : 249

Fatsa Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı 1995

Döner sermayeden yapılacak giderler arasında inşaat işi sayılmadığı halde anılan işle ilgili giderlerin döner sermaye bütçesinden yapılması ve 832 sayılı kanunun 30’uncu maddesiyle öngörüldüğü halde sözleşmenin tescil için Sayıştay’a gönderilmemesi hususları hakkında ilgililerin uyarılmasının temini için Bakanlığa yazılmasına,

Onay ve vize işlemlerine dayanak gösterilen 95/1 sıra no’lu Devlet İhaleleri Genelgesinin I-A/2 bölümüne göre, genel ve katma bütçeli idarelerin genel ve katma bütçe dışında sahip oldukları döner sermayelerden yaptıkları harcamalara ilişkin sözleşmelerin; söz konusu döner sermayenin 1050 sayılı Kanuna tabi olmaması halinde vize için gönderilmeyeceği, valiliklerce genel ve katma bütçeli idarelerin sözleşme tasarılarının vize edileceği belirtilmiş olduğundan,

209 sayılı Kanunun 7’nci maddesine göre 1050 sayılı Kanuna tabi olmayan döner sermayeden yapılacak harcamaya ilişkin sözleşme tasarısının onay için valiliğe , vize için Maliye Bakanlığına,

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27.1.1995 tarih ve B100THG074003/01200 sayılı yazısıyla 2’nci derece ita amiri olan baştabiplere 10.000.000.000 liraya (10 milyar dahil) kadar ihaleleri onaylama yetkisi verildiğinden vize için Sağlık Bakanlığına gönderilmesin mahal olmadığına,

Fatsa noteri ……………….. tarafından 15.51995 tarihli onayla düzenlenen ihale sözleşmesinin taraflarca imzalanmış olduğu anlaşıldığından bu konuda mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.