Bütçe MevzuatıKamu Mali Yönetim

2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı

muhasebe-7

2015 yılında hangi kamu kurumu ne kadar para harcadı??*

24 Aralık 2016 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 29928 (2. Mükerrer)
KANUN
2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU

Kanun No. 6768                                                                                                       Kabul Tarihi: 16/12/2016

Gider bütçesi

MADDE 1 – (1) 22/12/2014 tarihli ve 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 464.163.399.000 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 53.069.588.000 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 3.212.692.000 Türk lirası,

ödenek verilmiştir.

(2) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekler sonrası merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2015 yılı bütçe giderleri toplamı 491.864.454.769,49 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2015 yılı bütçe giderleri toplamı 78.095.077.559,43 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2015 yılı bütçe giderleri toplamı 3.037.046.230,62 Türk lirası,

olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2015 yılı merkezi yönetim net bütçe gideri toplamı 506.305.092.576,61 Türk lirasıdır.

Gelir bütçesi

MADDE 2 – (1) 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 442.586.345.000 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 7.789.211.000 Türk lirası öz gelir, 45.894.085.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 53.683.296.000 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 3.192.332.000 Türk lirası öz gelir, 20.360.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 3.212.692.000 Türk lirası,

olarak tahmin edilmiştir.

(2) Merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin 2015 yılı bütçe gelirleri toplamı 466.679.074.745,44 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2015 yılı bütçe gelirleri 15.245.715.721,54 Türk lirası öz gelir, 57.034.370.892,19 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 72.280.086.613,73 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2015 yılı bütçe gelirleri 3.509.051.145,27 Türk lirası öz gelir, 20.360.000,00 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 3.529.411.145,27 Türk lirası,

olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2015 yılı merkezi yönetim net bütçe geliri toplamı 482.779.899.561,53 Türk lirasıdır.

Denge

MADDE 3 – (1) 2015 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 25.185.380.024,05 Türk lirası bütçe gider fazlası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 5.814.990.945,70 Türk lirası bütçe gider fazlası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 492.364.914,65 Türk lirası bütçe gelir fazlası,

gerçekleşmiştir.

(2) 2015 yılı merkezi yönetim net bütçe gider fazlası 23.525.193.015,08 Türk lirasıdır.

Devredilen, iptal edilen ve tamamlayıcı ödenek

MADDE 4 – (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2015 yılı içinde harcanmayan toplam 655.403.256,44 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2015 yılı içinde harcanmayan toplam 28.415.423,15 Türk lirası,

ödeneği ertesi yıla devredilmiştir.

(2) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 2015 yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında kalan ödeneklerden, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin toplam 23.866.025.888,75 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin toplam 4.126.517.217,18 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların toplam 660.578.687,26 Türk lirası,

ödeneği iptal edilmiştir.

(3) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, kamu idarelerinin 2015 yılı ödenek üstü giderlerini karşılamak üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için toplam 31.207.551.183,33 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için toplam 123.312,79 Türk lirası,

tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

Devlet borçları

MADDE 5 – (1) Devlet borçlarına ilişkin cetvellerde gösterildiği üzere 2015 yılı sonu itibarıyla;

a) 440.124.283.273,14 Türk lirası orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu,

b) 237.985.062.341,18 Türk lirası Devlet dış borcu,

c) 46.723.012.515,02 Türk lirası Hazine garantili borç,

mevcuttur.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/12/2016

Ekleri için tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.