GÜNCEL HABERLERİhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

Zeyilname Nedir? Zeyilname Tanzimi İçin Süre Var mıdır?

muhasebe-4

Sigorta İşlemlerinde Zeyilname Nedir?

Poliçe ve tecditler üzerinde herhangi bir değişiklik, ilave, iptal gibi durumlar olduğunda düzenlenen belgelere zeyilname denir, yapılan işleme de zeyil denir. Bu belgeler bazen primli, bazen de primsiz olabilir. Örneğin; adres değişikliği zeyilnamesi primsizdir. Primli zeyilnameler ise bazen sigortalıdan prim alınmasına, bazen de prim iadesine yol açabilir. Poliçe konusu malın satışında düzenlenen iptal zeyilnamesi ile sigortalıya prim iadesi yapılır.

İhale İşlemlerinde Zeyilname Nedir?

İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır.

**Teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi halinde,

Zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir.

Zeyilname tanzimi için bir süre var mıdır?

Evet vardır. İlân yapıldıktan sonra ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek, önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya aday veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi hâlinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, başvuru/teklif verme tarihinden en az on (10) gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ön yeterlik/ihale dokümanı alanların tümüne yazılı olarak, iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir ve son teklif verme tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle başvuru/tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması hâlinde, teklif verme tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi hâlinde, tekliflerini vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekip, yeniden başvuru/teklif verme imkanı tanınır.

Birden Fazla Zeyilname Talebi

İstekliler, aynı dokümanda veya farklı dokümanlarda birden fazla veya farklı tarihlerde zeyilname talebinde bulunabilirler.

Zeyilname talebinde bulunmak için süre sınırlaması bulunmamaktadır.

Birden fazla zeyilname düzenlenebilir. Ancak ihale veya son başvuru tarihi,bir defaya mahsus olmak üzere zeyilname düzenlemek suretiyle en fazla yirmi (20) gün süre ile ertelenebilir.

Son teklif verme tarihi olan ihale tarihine veya son başvuru tarihine on (10) günden az bir süre kalmışsa, aynı zeyilname ile hem hata düzeltilir, hem de ihale veya son başvuru tarihi isteklilere yeterli süre tanımak için bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün ertelenebilir.

Tüm düzenlenmiş zeyilnameler ihale ve ön yeterlik dokümanının bir parçasıdır.

İlandaki eksiklikler zeyilnameye konu edilemez.

Yani zeyilname ile şartnameye yeni gereklilikler veya konular eklenemeyecektir.

Zeyilname ile düzeltilen tüm hususların on (10) gün önceden ihale şartnamesi alan tüm isteklilere duyurulması şarttır. Bu işlem için iadeli taahhütlü posta ve alma haberli bir başka evrak kullanılabilir.

Ancak Tebligat Kanunu hükümlerine uygun tebligat yapılması ve yine kayıtlı evrak üzerinden isteklilerin on (10) gün öncesinden değişikliklerden haberdar edilmesi şarttır. Bu arada yeni zeyilnamenin, zeyilname ile düzenlenen konulara ilişkin olarak yeni bir şikayet hakkı doğuracağını belirtmek isteriz.

İhale dokümanında değişiklik yapılması
(Zeyilname)

Yapılan değişikliklere ilişkin zeyilname,  ihale veya son başvuru tarihinden en az 10 gün öncesinde

bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

**** Doküman satın alan yoksa ihale tarihine kadar zeyilname ile değişiklik yapılabilir.

n

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.