Mali Yönetim Yargı Kararı

Zam, Tazminat ve Ödeneklere İlişkin Seçme Sayıştay Kararları-1

dolar-4

Zam, Tazminat ve Ödeneklere İlişkin Seçme Sayıştay Kararları-1

  1. Daire

Karar Tarihi : 15.2.1996

Tutanak No : 5988

Trabzon İl Özel İdare Müdürlüğü 1992

  1. a) İl Özel İdaresi Kanunu’nun 3360 sayılı Kanunla değişik 100’üncü maddesinde, “Kaymakamlar, Valinin vereceği özel idare hizmetlerini yaparlar. Kaymakamlar özel idare hizmetlerinin yürütülmesinden, Valiye karşı sorumludurlar. Yaptıkları bu hizmetler karşılığında kaymakamlara …………aylık ödeme yapılır” denilmek suretiyle, bu ödemenin yapılması kaymakamların özel idare hizmetlerini fiilen yürütmeleri koşuluna bağlandığı ve yıllık izinli, sıhhi izinli olunan günlerde özel idare hizmetlerinin fiilen yürütülmesi söz konusu olamayacağı cihetle; kaymakamlara yıllık izinli ve sıhhi izinli oldukları günlerde kaymakamlık ödeneği verilmesinin mümkün olmadığına,
  2. b) Vekil, asilin sahip olduğu her türlü hak ve sorumluluğu taşıdığından, kaymakam vekillerine söz konusu 100’üncü maddede öngörülen ödemenin verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığına,
  3. Daire

Karar Tarihi : 27.2.1996

Tutanak No : 31368

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı 1993

Mühendislik Fakültesi kadrolarında görevli öğretim üyelerinden bazılarının başka fakülte ve bölümlere dekan yardımcısı ve bölüm başkanı olarak atanması 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 16 ve 21’inci maddelerine aykırılık teşkil ettiğinden söz konusu öğretim üyelerine ödenen idari görev ödeneğinin sorumlulara ödettirilmesine,

  1. Daire

Karar Tarihi : 7.5.1996

Tutanak No : 28159

Afyon Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1994

Fiili yatak sayısı 15 olan Devlet Hastanesi personeline nöbet tazminatı ödenmesinde; 137 seri no’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’ndeki “25 yataklı tedavi kurumlarında nöbet tutulması durumunda nöbet tazminatı ödenebileceği” hükmü doğrultusunda ilgili hastanenin adının başında “25 yataklı” ibaresi bulunduğundan ve fiilen nöbet tutulmuş olduğu tespit edilmiş olduğundan, mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.