Mali Yönetim Yargı Kararı

Elektrik, Su, Telefon, Akaryakıt vb. Konularda Seçme Sayıştay Kararları-2

Muhasebe-1

Elektrik, Su, Telefon, Akaryakıt vb. Konularda Seçme Sayıştay Kararları-2

7. Daire

Karar Tarihi : 20.1.1998

Tutanak No : 8160

Bitlis Defterdarlık Muhasebe müdürlüğü 1995

a) 84/8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği’nin 28’inci maddesinin (c) bendinde ortak kullanım yerleri dahil, konutun aydınlatma, elektrik, otomat vs. giderlerinin konut tahsis edilenler tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle Adliye lojmanlarının merdiven otomatı elektrik bedellerinin bütçeden ödenmesinin mümkün olmadığına,

b) 4061 sayılı 1995 Mali Yılı Bütçe Kanununun 64/1’inci maddesinde “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulamaz” hükmü yer aldığından, Adliye misafirhanesi ile lokal ve dinlenme yerine ait su ve elektrik tüketimi bedellerinin bütçeden ödenmesinin mümkün olmadığına,

8. Daire

Karar Tarihi : 19.3.1998

Tutanak No : 4056

Kütahya Orman İşletmesi Döner Sermaye Saymanlığı 1996

Misafirhane olarak kullanılan orman işletmesi lojmanının su giderlerinin döner sermaye bütçesinden karşılanmasının, hem konutun özel tahsisli konut olması hem de 1996 Mali Yılı Bütçe Kanununun 59’uncu maddesindeki “Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulamaz” hükmü uyarınca mümkün olmadığına, yersiz ödenen miktarın sorumlulara ödettirilmesine,

8. Daire

Karar Tarihi : 19.3.1998

Tutanak No : 4056

Kütahya Orman İşletmesi Döner Sermaye Saymanlığı 1996

Orman Bölge Müdürü, 1379 sayılı Ankara’dan Gayrı Şehir ve Kasabalardaki Telefonlar Hakkındaki Kanunda sayılan görevliler arasında bulunmadığından, Orman Bölge Müdürüne ait ev telefon giderlerinin bütçeden ödenmesinin mümkün olmadığına,

1. Daire

Karar Tarihi : 23.3.1998

Tutanak No : 6432

İstanbul İl Özel İdare Müdürlüğü 1994

Valilik Protokol Müdürü ve Özel İdare Müdürüne ait lojmanların telefon giderlerinin.2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca çıkarılan 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kamu Konutları Yönetmeliğine aykırı olarak özel idare bütçesinden ödenmesinin mümkün olmadığına,

1. Daire

Karar Tarihi : 23.3.1998

Tutanak No : 6432

İstanbul İl Özel İdare Müdürlüğü 1994

Valilik makam otosunda bulunan araç telefonu görüşme bedelinin 1994/4 sayılı Başbakanlık Tasarruf Genelgesi’nde yer alan üst limit tutarını aşan kısmının özel idare bütçesinden karşılanmasının mümkün bulunmadığına,

8. Daire

Karar Tarihi : 31.3.1998

Tutanak No : 4070

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Katma Bütçe Saymanlığı 1996

Verile emrine ekli protokolden işletme misafirhanesinin büro-şantiye olarak kullanılmak üzere Orman Kadastro Komisyonuna tahsis edildiği anlaşıldığından, burada tüketilen elektrik ve suya ilişkin giderlerin katma bütçeden ödenmesinde mevzuata aykırılık olmadığına,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.