GÜNCEL HABERLERMALİYE MEVZUATISOSYAL GÜVENLİK

Yol ve Yemek Yardımı Kıdem Tazminatında Dikkate Alınır mı?

SGK-1

Yol ve Yemek Yardımı Kıdem Tazminatında Dikkate Alınır mı?

Kıdem tazminatı hesaplanırken 1475 sayılı İş Kanunu 26. maddede belirtilen ücretin yanında 14. maddeye göre “işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdî ve
kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur” hükmü var.

Buna göre burada yazılmış olan makaleyi de göz önüne aldığımda yemek ve yol da bu niteliğe giriyor. Yemek ve yol sürekli. Yemek …card ile ödeniyor.

Sizlere sormak istediğim soruya gelirsek;

İşçinin sözleşmesinde şöyle bir hüküm var:

“İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı
süreklilik arz etmeyen nakdi ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.”

İşveren işçileri işten çıkartacak. Fakat işçilerin kıdem tazminatı hesaplanırken yemek ve yol ücretlerini bu hesaplanacak olan ücrete dahil etmiyor. Sadece işçinin aldığı aylık ücreti kıdem tazminatının hesabında dikkate alıyor.

Yukarıdaki sözleşme maddesi yemek ve yol ücretlerinin kıdem tazminatı hesabına katılması için bir engel teşkil etmiyor gibi. Fakat 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesindeki hükme baktığımda da “akdi ve kanundan doğan” ibaresi var. Bu işçinin sözleşmesinde yemek ve yoldan bahsetmiyor. Bu durumda işçi yemek ve yolun kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmasını talep edebilir mi?

İşveren sözleşmede yemek ve yol bu hesaba dahil değildir diyerek bunları hesaba katmaktan kaçınabilir mi?

Umarım soruyu tam olarak sorabilmişimdir. Şimdiden teşekkürler.

Cevap: 1

öncelikle kıdem tazminatı giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanacaktır. Uygulamada davanız bilirkişiye gittiğinde hesap bilirkişisinin giydirilmiş brüt ücrete yol-yemek-ikramiye gibi yardımları da ekleyerek hesaplama yapması gerekir. Genellikle ikramiye-prim vs. ödemeler süreklilik arz ettiği kanıtlanamadığı takdirde hesaplamaya katılmıyor. dava dilekçenizde müvekkilinize yol ve yemeğin işverenlikçe karşılandığını belirtirseniz ve dinleteceğiniz tanıklarad yol ve yemeğin işverence karşılandığını belirttikleri takdirde(hakim sormasa bile sizin tanığa sormanızı tavsiye ederim.) bu hak edişlerde hesaba dahil edilecektir.
Sözleşmedeki hükmün amacı yol-yemek hakedişlerde işverenin tek taraflı değişiklik yapabileceğini ve işçinin bunu iş koşullarında değişiklik olarak kabul edilerek işçiye haklı nedenle feshi hakkının doğmasının önüne geçmekten öte bir anlam ifade etmiyor bence.
İşin özü, bence sözleşmedeki bu hükme hiç takılmamaktır. Tanıklar yol ve yemeğim işverence karşılandığını belirttikleri yerde hesaplamaya dahil edileceklerini(edilmeleri gerektiğine) eminim. Aksi durumda itiraz edebilirsiniz.
İyi çalışmalar.

Cevap 2
yol ve yemek işeren tarafından karşıladığı takdirde hesaplamaya dahil edilecektir. Bunun nasıl karşılandığının bir önemi yoktur. İster servis sağlanır ister akbil parası verilir. Yemek te ister işveren kendi yemekhanesinde verir ister ise card,ticket gibi uygulama getirir isterse parasını verir.
Yol ve yemek yardımının ne şekilde verildiği fark yaratmaz. Hatta sağlanan yardımın miktarı belli değil ise de uygulamada bilirkişilerce yıllara göre standart yol-yemek ücreti bellidir, bu şekilde giydirilmiş ücret tespit edilir. Hakimlerin tanıklara yol var mıydı, yemek varmıydı diye ayrıntıya girmeden soru sormalarıda bundandır. Yolun ve yameğin nasıl karşılandığına ilişkin ayrıntı sorulmaz. Yol-yemek için işçinin cebinden para çıkıp çıkmaması önem arz etmektedir.