GÜNCEL HABERLERTEOLOJİ

Vesveseden Kurtulma Duası….Vesvese Duası…Sıkıntılardan Kurtulma Duası

vesvese duası ile ilgili görsel sonucu

Kur’an’da geçen kötü insanların, şeytan ve cinlerin kalplere verdiği vesveseden korunmak, vesveden kurtulmak için okunacak dua… Vesveden kurtulmak için okunacak duanın Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamını sizler için derledik.

vesvese duası ile ilgili görsel sonucu

Vesveden kurtulmak için okunacak duanın Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı…

 • Arapçası:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِۙ ﴿٤﴾ اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِۙ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦

 • Türkçe Okunuşu:

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. 2- Meliki’n-nâs.
3- İlâhi’n-nâs.
4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.
5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.
6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

 • Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.
2- İnsanların malikine,
3- İnsanların (gerçek) ilahına;
4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.


6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

 

Vesvese Duası

Vesvese Duası

vesvese duası ile ilgili görsel sonucu

Vesvese duası, insanın şüphe, kuruntu ve takıntılar nedeniyle içine düştüğü durumlarda, Allah’a sığınmak için okuması gereken dualardır. Vesvese ona önem verdiğiniz sürece büyür, önem vermezseniz küçülür, korkmazsanız kendiliğinden söner, ondan korkarsanız ağırlaşır ve sizi hasta eder. Mahiyetini bilmediğin takdirde içine yerleşir, onu bilir ve tanırsan geldiği gibi gider. Yüce Rabbimiz vesveseyi şeytanın ve nefsin kullanımına vermiş. Bunu Kuran’ı Kerim’deki ayetlerden, surelerden anlıyoruz. “Andolsun ki, biz insanı yarattık ve nefsinin ona hangi vesveseleri verdiğini biliyoruz, biz ona şah damarından daha yakınız.” (Kaf 50/16) ayetinde nefsin vesvesesine dikkat çekerken, “Şeytan Adem’e vesvese verdi.” (A’raf 7/20, Taha 20/120) gibi ayetlerde şeytanın verdiği vesveselere dikkat çekilmiş. Nefsin verdiği vesveseler, insanın kendi kendine içinden geçirdiği duygular, kendine söylediği sözler, hatıralar, kararlar gibi durumları içerir. Şeytanın verdiği vesveseye göre, nefsin verdiği vesveseler daha gizlidir. İnsanın nefsi ona şeytandan daha fazla düşmandır. Şeytanın ve nefsin insana verdiği bu vesveseler, kişiyi Hak yolundan alıkoymaya çalışır. Kişinin aklını çelerek, azmini ve iradesini kırarak, salih amellerden vazgeçirmeye, kaprislere düşürerek kişiyi sefilleştirmek isterler.

İlgili resim

Vesvese ilk olarak kalpte etkisini gösterir. Buradan diğer organlara yayılır. Kalpte onay gören vesveseler tecelli eder. Kabul görmeyenler ise hayal ürünü olarak kalırlar. Sürekli olarak bunlarla ilgilenen kişi, farkında olmadan kalbini bu vesveselerle doldurur. Vesvese korkulacak bir durum değildir. Aksine kişide imanın olduğunun bir göstergesidir. Çünkü şeytan boş kalplerle uğraşmaz. O kişilere vesveseleri göndermez. İçinde iman olan kalpler onun hedefidir. Bu yüzden kişiler böyle durumlarda Yüce Allah’a sığınmalıdır. Kendisini koruyan sağlam bir kalenin olduğunu bilmelidir. Allah’ın izniyle kendisine zarar verilmesinin mümkün olmadığını bilmelidir.
Vesvese için okunacak dualar

İlgili resim

“Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyke tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.” Meali, “Allah’a güvendim, bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. O’na bağlanarak işimi bıraktım. O arşın tek rabbidir.” İçinize gelen her türlü vesvese halinde bu zikri söylemeniz, sizler için hayırlı olacaktır. Okurken anlamını da düşünerek okumanız, vesvesenizi bir kenara koyarak, Yüce Allah’a kendinizi teslim etmeniz gerekir.

“Hasbinallah ve ni’mel vekil ve ni’mel Mevla ve ni’mel nasir.” Meali, “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir, ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır.” Her konuda Allah’a güvenirseniz, daima güzel sonuçlara ulaşacaksınız. İnancınızı koruyarak, imanınızla vesveseli anlarınızda Allah’a sığınınız.

Sabahları Müminun suresinin 97. ve 98. ayetlerini okumak, hem vesveselerden kurtulmanıza, hem de bütün kötülüklerden Allah’ın izniyle emin olmanızı sağlayacaktır.

Her gün 100 defa Besmele çekmek, şeytanın vesvesesinden ve şerrinden korunmanıza yardımcı olur. Böyle zamanlarda Kuran okuma, euzü besmele çekme oluşan vesveseyi izale edecektir.

“La ilahe illallah” zikrini çekmek, şeytanı uzaklaştıracaktır. Vesveseyi gideren en faydalı şey, Allah’a zikretmektir. Zikirlerin başı ise bu “La ilahe illallah” sözüdür. Bunu çekebildiğiniz kadar çok çekmeniz faydalı olacaktır.

“Ya Allah ür rakip ül hafiz ür rahim. Ya Allah ül hayy ül halim ül azim ür rauf ül kerim. Ya Allah ül hayy ül kayyüm ül kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvin!” Vesveseden kurtulmak için, her zaman Allahü Teala’ya sığınmalı, bu duayı her gün okumalısınız.

İlgili resim

– Nâs Sûresi okumak vesveseyi giderir.

– Vesvese geldiğinde sağ elinin şehâdet parmağını kaldır, sol uyluğuna vur, “Bismillâh” de. Râmûzü’l-ehâdîs

– Bir hadîs-i şerîfde, “Şeytân, kalbe vesvese verir. Allâh’ın ismi zikr edilince, kaçar. zikr edilmezse vesveselerine devâm eder” buyuruldu. Vesvese, dü’â ve zikr ile azalıp yok olur. Bunun için, vesvese gelince, hemen Allâhü te’âlâyı anmalı, istigfâr, salevât ve dü’â okuyarak şeytânı uzaklaşdırmaya çalışmalı.

Şeytânın vesvesesinden kurtulmak için, her gün şu dü’âyı da okumak iyidir:

يَا اللهُ الرَّقِيبُ الْحَفِيظُ الرَّحِيمُ، يَا اللهُ الْحَيُّ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الرَّؤُوفُ الْكَرِيمُ، يَا اللهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ حُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَدُوِّى

   “Yâ Ellâhü’r-Rakîbü’l-Hafîzü’r-Rahîm. Yâ Ellâhü’l-Heyyü’l-Halîmül ’Azîmü’r-Raûfü’l-Kerîm. Yâ Ellâhü’l-Heyyü’l-Gayyûmü’l-gâimü ‘alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî.”

– Kur’ân-ı kerîm okumak, e’ûzü Besmele çekmek vesveseyi izâle eder.
– Vesvese gelince ezân okumak da vesveseyi giderir.

Bir hadîs-i şerîfde buyruldu ki :
” Şeytân, ezân okunduğu zaman dönüp kaçar.” Müslim

– Şeytân, “seni kim yarattı” diye vesvese verir. O kişi “Allâh yaratdı ” derse, ” Onu kim yarattı ” diye vesvese verir. Böyle vesvese gelince, ” Ben Allâh ve Rasûlüne îmân etdim ” desin. Bühârî

vesvese duası ile ilgili görsel sonucu

Vesvese duası günde 3 defa okunan muazzam etkili dua

İlgili resim

Vesvese duasının sözleri ve muazzam tesirleri

Vesvese duası yüzyıllardır okunan ve faziletleri sayısız kere teyit edilen çok etkili bir niyazdır.

Vesvese kişinin tüm ruhsal yapısını bozan, onun yanlış kararlar almasına neden olan son derece güçlü bir illettir. Bu illetten kurtulmanın yolu hayatını düzene sokmak ve duaların manevi zırhını giyerek kurtulmaya çalışmaktır.

İlgili resim

Biz de bu yazımızda vesvese illetinden muzdarip olan müminlerin faydalanması için en etkili vesvese duası örneğine yer vereceğiz ve İslam alimlerinin vesveseden kurtulma konusundaki tavsiyelerine değineceğiz.

İlgili resim

Vesvese duası doğrudan Kuran ayetlerine dayanır

Dualar içinde en güvenilir ve en tesirli olanları hiç şüphesiz ki Kuran ayetlerine dayananlardır.

Burada sözleri ve adabı hakkında bilgi verilen vesvese duası da Kuran-ı Kerim’den ayetlere dayandığı için gönül rahatlığı ile okunabilecek dualardan biridir.

Kuran ve hadis vesvese kavramına nasıl bakıyor?

Hem Kuran’da hem de hadislerde bir müminin vesveseye kapılması insanî bir durum olarak karşılanmaktadır. Ancak vesveseden kurtulmak gerektiği de açık bir dille beyan edilmektedir.

Kuran’da Hz Adem ile Hz Havva’nın cennetteki yasak meyveyi yemelerine sebep olanın şeytanın vesvesesi olduğu dile getirilmiştir. (Araf-20)

vesvese duası ile ilgili görsel sonucu

Başka bir ayette ise şeytanın vesvesesine maruz kalan müminlerin iyice düşünüp Allah’a sığınmaları halinde vesveseden kurtulacakları belirtilmiştir. (Araf-201)

Hz Muhammed(sav) de vesvese konusunda sahabelere çeşitli tavsiyelerde bulunmuş ve onların kusursuz bir karakterle yetişmelerini sağlamıştır.

Vesvese duası okuyacaklara İslam alimlerinden önemli tavsiyeler

Büyük İslam alimleri vesvese duası okuyacak müminlere hem günlük yaşamla hem de düşünce biçimi ile ilgili şu önemli tavsiyelerde bulunmuşlardır:

 • Devamlı Allah’ın adını zikredin ve her mevzuda yalnızca Allah’a güvenip dayanın.
 • Fırsat buldukça Kuran’dan sureler okuyun. Zira Kuran en büyük şifa ve rahmet kaynağıdır.
 • Peygamber Efendimizi(sav) her andığınızda salavat getirin.
 • Devamlı abdestli olmaya gayret edin. Abdestin bilinen ve bilinmeyen pek çok faziletinin olduğunu unutmayın.
 • Çok fazla cimri davranmayın ve sıkça sadaka vermeyi alışkanlık haline getirin.
 • Hareketli bir yaşam tercih edin. Aşırı durgun bir hayatın hem ruhsal hem bedensel hastalıklara neden olacağını bilin.

vesvese duası ile ilgili görsel sonucu

 • Akrabalarınız ve arkadaşlarınızla güçlü bir iletişim kurun.
 • Kişisel bakımınızı aksatmayın. Güzel ve şık görünüp temiz kokmaya gayret edin.
 • Boş zamanın vesveseye davetiye çıkardığını bilin ve devamlı çalışarak vücudunuzu ve zihninizi diri tutun.
 • Ekşi meyve yemeyin, aşırı tuzlu yemeklerden uzak durun.
 • Banyo yaparken temizlik kurallarına riayet edin.
 • Günlük hayatta selam alıp vermeyi alışkanlık haline getirin.
 • İçki, kumar, zina gibi dinen kesin bir dille yasaklanmış günahlara bulaşmayın.
 • Şükretmenin ruhu olgunlaştırdığını bilin ve  iyi durumdayken de kötü durumdayken de devamlı yüce Allah’a şükürde bulunun.

vesvese duası ile ilgili görsel sonucu

İslam alimleri bu tavsiyelerde bulunurken ayrıca vesveseden kurtulmak isteyen kişilerin dua ederek manevi destek edinmelerinin de yerinde olacağını belirtmişlerdir.

Vesvese duasının sözleri

Vesvese duası bir oturuşta okunup niyaz edilen bir dua değildir. Bu dua gün içinde 3 defa okunan taksimli bir duadır.

“Sabah”, “gün içinde” ve “gece” olmak üzere 3 defa okunan duanın her vakitte okunan lafızları birbirinden farklıdır.

Sabah okunan dua sabah namazı ile öğle namazı arasındaki bir vakitte okunabilir.

Gün içinde okunan vesvese duası öğle namazı ile yatsı namazı arasındaki bir vakitte niyaz edilebilir.

Gece okunan vesvese duası ise yatsı namazından sonra ve uyumadan hemen önce okunur.

İlgili resim

Vesvese duasının sabah okunan lafızları

Duanın bu ilk bölümü Müminun suresinin 97 ve 98. ayeti kerimelerinden oluşmaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve kul rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûni. (amin)

Gün içinde okunan vesvese duası

Duanın bu ikinci kısmı Al-i İmran suresi 173. Ayeti kerimedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ellezîne kâle lehumun nâsu innen nâse kad cemeû lekum fahşevhum fe zâdehum îmânâ(îmânen), ve kâlû hasbunâllâhu ve ni’mel vekîl. (amin)

Gece okunan vesvese duası

Gece okunan bölüm duanın sabah ve gün içinde okunan bölümlerinden daha uzundur. Zira kişinin ruh hali üzerinde en büyük tesirleri gösteren unsur uykuda yaşadıklarıdır.

Bu dua ile birlikte inşallah kişi çok daha rahat bir uyku çekilecek ve yatarken her türlü şer güçten korunacaktır.

vesvese duası ile ilgili görsel sonucu

Vesvese duasının gece okunan lafızları şöyledir:

 • Besmeleyi şerif
 • Elhamdülillah (33 defa okunacak)
 • Sübhanallah (33 defa okunacak)
 • Allahu ekber (33 defa okunacak)
 • İnşirah Suresi (1defa okunacak)
 • Felak Suresi (1 defa okunacak)
 • Nas Suresi (1 defa okunacak)

Belirtilen okumalar bittikten sonra kişi Kelime-i şahadet getirip uyuyacaktır.

Buna göre vesvese duasının gece okunan bölümü tam olarak şöyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillah (33 defa okunacak)

Sübhanallah (33 defa okunacak)

Allahu ekber (33 defa okunacak)

E lem neşrah leke sadrake. Ve vedagnâ anke vizrake. Ellezî enkada zahrake. Ve rafe’nâ leke zikrake. Fe inne meal usri yusrâ. İnne meal usri yusrâ. Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab. (1 defa okunacak)

Kul e’uzü birabbilfelak. Minşerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab. Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad. Ve min şerri hasidin iza hased. (1 defa okunacak)

Kul e’uzü birabbinnas. Melikinnas. İlahinnas. Min şerrilvesvasil hannas. Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas. Minel cinnetivennas. (1 defa okunacak) (amin)

Vesvese duasını kaç gün üst üste okumak gerekir?

Bu duanın bir gün dahi okunması inşallah muazzam tesirler gösterecek ve kişinin ruhsal durumu üzerinde çok olumlu gelişmelere vesile olacaktır.

Ancak büyük alimler vesvese duasını okuyan kişilerin bu illetten tam olarak kurtuluncaya kadar dua etmeye sabırla devam etmeleri gerektiğini beyan etmişlerdir.

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

vesvese duası ile ilgili görsel sonucu

kaynak:www.islamveihsan.com, www.nazarduasi.gen.tr, https://ihvanlar.net, www.bizedualaryeter.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.