İhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

Tip Sözleşmenin Ve Tip Şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümü ve Özellikleri

memur-8

Tip Sözleşmenin Ve Tip Şartnamenin  “Diğer Hususlar” Bölümüne Yazdıklarımıza Dikkat!

Tip Sözleşmenin “Diğer hususlar” ve Tip Şartnamenin  “Diğer hususlar” başlıklı maddelerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmaması gerekmektedir.

Örneğin yapım işlerine ilişkin olarak;

Tip Sözleşmenin “Diğer hususlar” başlıklı maddesinin dipnotunda;

“İdareler, bu şartnamede düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre İdarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda ihale konusu yapım işinin gereklerini de dikkate alarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, başka düzenlemeler yaparak alt maddeler halinde buraya ekleyebilirler.” açıklaması yer almaktadır.

Tip Şartnamenin  “Diğer hususlar” başlıklı maddesinin dipnotunda;

“İdarelerce, bu Tip Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, ihale dokümanına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine ve bunlara ilişkin Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile diğer düzenleyici mevzuata ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve bu Tip Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapmamak veya sonuçlarını ortadan kaldırmamak üzere, işin özelliğine göre sözleşmelerde bu başlık altında bir veya birden fazla maddeyi içerecek şekilde madde numaraları teselsül ettirilerek başka düzenlemelere yer verilebilir” açıklaması yer almaktadır.

Benzer düzenlemeler mal ve hizmet alımları için de yapılmıştır.

Bu çerçevede idarelerce “Diğer hususlar” maddesinde yapılacak düzenlemelerin emredici hukuk kuralları başta olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmaması gerekmektedir.

Sayıştay Temyiz Kurulunun 03.02.2015 tarihli kararında, gecikme cezasına ilişkin Tip İdari Şartnamenin 52 nci ve Tip Sözleşmenin 17 nci maddelerinde düzenleme yapıldığı, bu nedenle özellikle diğer hususlar bölümünde olsa dahi gecikme cezasının uygulamasına yönelik olarak, idari şartnamenin 52 ve tip sözleşmenin 17 nci maddesine aykırı bir düzenleme yapılamayacağına karar verilmiştir.

Anılan kararda İdari Şartname’nin Diğer Hususlar bölümünde düzenlenen gecikme cezasının ihtarın yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren başlayacağı şeklindeki düzenlemeyi ve buna göre gecikme cezası hesaplanmasını uygun bulmamıştır.

kaynak:mali hakem dergisi

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.