İhale Yargı KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Teminat Mektuplarının Hukuki Nedenleri Nelerdir?

mevzuat-6

Konu : Teminat mektuplarının hukuki nedenleri nelerdir?

Karar Veren Mahkeme: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Karar Tarihi: 27.10.1982

Karar Sayısı: 11/1915/865

Olay Özeti Karar ve Sonuç :

Teminat mektupları üçüncü kişinin fiilini taahhüt niteliğinde bir garanti sözleşmesidir.

Teminat mektupları nitelikleri bakımından B.K. 1l0.maddesinde sözü edilen üçüncü kişinin fiilini taahhüt niteliğinde bir garanti sözleşmesi olup, dava konusu komisyon ve gider vergisi alacağı da bu hukuki ilişkiden doğmaktadır.

Teminat mektuplarının bir kısmı vadeli, bir kısmı vadesiz olup, vadeli teminat mektuplarında vade tarihine, vadesizlerde ise geri verme gününe kadar komisyon ve vergi istenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.