FİNANSAL MUHASEBETicari Muhasebe

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

muhasebe-11

22 Aralık 2016 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 29926
TEBLİĞ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının “0 Dönen Değerler” grubuna, hesap sıralamasına uygun olarak yerleştirilmek üzere aşağıdaki hesaplar eklenmiş, aynı fıkranın “3 Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar” grubunda yer alan 320 MÜSTAKRİZLERİN FONLARI – T.P. ve 321 MÜSTAKRİZLERİN FONLARI – Y.P. hesapları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın “3 Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar” grubuna, hesap sıralamasına uygun olarak yerleştirilmek üzere aşağıdaki hesaplar eklenmiş ve aynı fıkranın “7 Faiz Dışı Gelirler” grubuna, hesap sıralamasına uygun olarak yerleştirilmek üzere aşağıdaki hesaplar eklenmiştir:

“02003   BLOKE ELEKTRONİK PARA FONLARI

 

02103     BLOKE ELEKTRONİK PARA FONLARI”

 

“320       KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TARAFINDAN KABUL EDİLEN FONLAR – T.P.

32000     YURTİÇİ YERLEŞİK

320000   MÜSTAKRİZLERİN

320001   BANKA ORTAK VE ORTAKLIKLARININ

320002   BANKALARIN

32001     YURTDIŞI YERLEŞİK

320010   MÜSTAKRİZLERİN

320011   BANKA ORTAK VE ORTAKLIKLARININ

320002   BANKALARIN

321         KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TARAFINDAN KABUL EDİLEN FONLAR – Y.P.

32100     YURTİÇİ YERLEŞİK

321000   MÜSTAKRİZLERİN

321001   BANKA ORTAK VE ORTAKLIKLARININ

321002   BANKALARIN

32101     YURTDIŞI YERLEŞİK

321010   MÜSTAKRİZLERİN

321011   BANKA ORTAK VE ORTAKLIKLARININ

321012   BANKALARIN”

“39006   ELEKTRONİK PARA FONLARI

390060   ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI

390061   BANKALAR

39007     ÖDEME FONLARI KORUMA HESABI

 

39106     ELEKTRONİK PARA FONLARI

391060   ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI

391061   BANKALAR

39107     ÖDEME FONLARI KORUMA HESABI”

 

“76021   ÇEK İŞLEMLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

76022     KREDİ ERKEN KAPAMA TAZMİNATLARI

 

76121     ÇEK İŞLEMLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

76122     KREDİ ERKEN KAPAMA TAZMİNATLARI”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının “0 Dönen Değerler” grubunda yer alan 020 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI – TÜRK PARASI hesap açıklamasının birinci paragrafı, “1 Krediler” grubunda yer alan TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER açıklaması ve KISA VADELİ KREDİLER açıklamasının birinci paragrafı, “3 Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar” grubunda yer alan 320 MÜSTAKRİZLERİN FONLARI – TÜRK PARASI hesap açıklaması başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı grupta yer alan 390 MUHTELİF BORÇLAR-TÜRK PARASI açıklamasından sonra gelmek üzere başlıkları ile birlikte aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

“Bankanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alacaklarının kaydedildiği bir hesaptır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki serbestçe kullanılabilecek para mevcudu 02000 Vadesiz Serbest Hesap ve 02001 Vadeli Serbest Hesap yardımcı hesaplarında, bloke olarak tutulan vadeli mevduatlar ve elektronik para fonları sırasıyla 02002 Vadeli Serbest Olmayan Hesap ve 02003 Bloke Elektronik Para Fonları yardımcı hesaplarında izlenir.”

“Ticari işletmelerin veya gerçek kişilerin mesleki veya ticari faaliyetleri ile ilgili işyeri, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin kaydına özgü bir hesaptır. Bu Tebliğde açıkça başka bir yerde kaydedilmesi öngörülmemiş taşıt ve işyeri kredileri dışındaki, işletmenin muhtelif ihtiyaçlarının finansmanına yönelik taksitli ticari krediler “İhtiyaç Kredileri” hesabında izlenir.”

“Bir yıldan kısa vadeli krediler 110’dan 129’a kadar olan defteri kebir hesaplarında izlenir. Vadenin uzatılması nedeniyle kalan vadesi bir yılın üstüne çıkan krediler orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin hesaplara aktarılır. Kısa vadeli krediler defteri kebir seviyesinde açık ve teminatlı olarak sınıflandırılmıştır.”

“320 KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TARAFINDAN KABUL EDİLEN FONLAR – TÜRK PARASI

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 60 ıncı maddesi uygulamasına ilişkin 2/2/2015 tarihli ve 2015/1 sayılı Genelgede belirtilen kapsamda müstakrizlerin fonları, bankanın kendi ortak ve ortaklıklarından toplanan fonlar ve bankalardan muhabirlik ilişkisi kapsamında toplanan vadeli ve vadesiz fonlar bu hesapta izlenir.”

“39006 ELEKTRONİK PARA FONLARI

20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında elektronik para kuruluşlarınca veya bankalar tarafından ihraç edilen elektronik para karşılığında toplanan fonlar bu hesapta izlenir.”

“39007 ÖDEME FONLARI KORUMA HESABI

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer verilen ödeme fonları bu hesapta izlenir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/6/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.