Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Ortaöğretim Projesinin “Personel Kapasitesinin Geliştirilmesi”ne İlişkin Giderlerin Mahallinde Bütçeleştirilmesi, Ödemelerin İse Merkezden Gerçekleştirilmesine İlişkin Genel Yazı

Bütçe-4

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı   :B.07.0.MGM.0.20/310/3877                                                                            17/03/2010

Konu :

Milli Eğitim Bakanlığından (Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı) Bakanlığımıza intikal eden yazılarda, Hükümetimiz ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında yürütülen 80 milyon Avro bütçeli Ortaöğretim Projesinin 24 milyon Avroluk kısmını oluşturan “Personel Kapasitesinin Geliştirilmesi” bileşenine ilişkin harcamaların eğitim imkanları yetersiz olan okullara yerinde kullandırılmasının düşünüldüğü ve Banka ile bu konuda mutabakat sağlandığı, bu çerçevede, Okul Gelişim Programı için Banka ile ortaklaşa hazırlanan uygulama ve satın alma kılavuzu uyarınca İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin okullardan gelen başvuru formları ile satın alma planlarını Başkanlıklarına gönderecekleri, satın alma sürecine ilişkin olarak muhasebe kaydının tarih ve yevmiye numarasını da içeren bazı bilgilerin Başkanlıklarınca anılan Müdürlüklerden isteneceği ve Bakanlıkça projede görevlendirilen yetkililer tarafından incelendikten sonra işlemlerin muhasebeleştirilmesinin düşünüldüğü belirtilerek, konuya ilişkin Bakanlığımız görüşü istenilmektedir.

Proje kaynağının mahallinde kullandırılabilmesi bir başka ifadeyle, proje çerçevesinde yapılacak giderlerin mahallinde bütçeleştirilmesi ile söz konusu giderlere ilişkin ödemelerin merkezden gerçekleştirilebilmesi yöntemi Bakanlığımızca uygun görülmüş olup, bu yöntemin uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak işlemler ve muhasebe kayıtları aşağıda belirtilmiştir. 1- Harcama tutarları, ilgili muhasebe birimlerince bir taraftan 630-Giderler Hesabına veya varlık hesaplarına borç, karşılığında 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına
alacak kaydedilecektir. Yapılan bu işlem, aynı zamanda harcamalara ilişkin nakit işlemlerinin
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığına mal edilmesini sağlayacaktır. Bu mal etme işlemi sırasında ilgili muhasebe birimi, ödemesi merkezden yapılacak olan harcamaya ilişkin hak sahibine ait bilgileri 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabının açıklama kısmına yazmak suretiyle say2000i sistemi üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne iletecektir.

2- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, proje kaynağından yapılan ve mahallinde giderleştirilen harcamaya ilişkin olarak, hak sahibine ait bilgileri ve giderleştirmeye ilişkin yevmiye kaydının tarih ve numarasını da içeren bilgileri Milli Eğitim Bakanlığına (Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı) gönderecektir.

3- Merkez Saymanlık Müdürlüğü, ödemenin 104-Proje Özel Hesabından yapılabilmesini teminen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına talimat vermeden önce
Milli Eğitim Bakanlığınca (Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı) projede görevlendirilen yetkililerin teyidini arayacak olup, ödenecek tutar için bu teyit esas alınacaktır. Teyidi sağlanan tutar Merkez Saymanlık Müdürlüğünce 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına borç, 512-Proje Özel Hesabından Kullanımlar Hesabına alacak kaydedilerek ödeme talimatı verilecektir.

4- Ödeme tutarı Devlet Borçları Muhasebe Birimince de 512-Proje Özel Hesabından Kullanımlar Hesabına borç, 104-Proje Özel Hesabına alacak kaydedilerek işlemin Hazine Müsteşarlığı tarafı da sonlandırılmış olacaktır.

5- Yukarıda belirtilen işlemler gider işlemlerine münhasır olup, avans işlemleri mevcut uygulama çerçevesinde yürütülecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.