Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Ruhsatlandırma Bedelleri Hakkında Genel Yazı

dolar-5

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı     : 90192509/210.01.06/1682                                                                           13/02/2013

Konu   :

Bilindiği üzere, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile değişik ek 2 nci maddesine göre, Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar üzerinden belirli tarifelere göre alınacak ruhsatlandırma bedelleri Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmekteydi.

Ancak, anılan Kanun Hükmünde Kararnameyi yürürlükten kaldıran 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Ruhsatlandırma ve lisans bedeli” başlıklı 57 nci maddesinde, söz konusu ruhsat bedelleri ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının planlamaları çerçevesinde, gerçek veya tüzel kişilere sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren lisans bedellerinin genel bütçeye veya özel bütçeli bağlı kuruluşların bütçelerine gelir kaydedileceği hüküm altına alınmış olup, tahsilatın hangi muhasebe birimi tarafından yapılacağına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

Bu kapsamda, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek ruhsat ve lisanslara ilişkin bedellerin Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde Defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri, diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesi, bu bedellerden 492 sayılı Harçlar Kanununda yer alanların “01.06.07.99-Diğer İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları”, yer almayanların ise “05.09.01.99-Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler” yardımcı hesabı kullanılmak suretiyle genel bütçeye gelir kaydedilmesi; ret ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan muhasebe birimlerince yerine getirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mehmet SARITAŞ

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.