VERGİ MEVZUATIVergi Usul Kanunu

Mali Tatilde Vergi İncelemesi Olur mu?

Bayan-18

İstanbul’dan muhasebeci mali müşavir okurumuz E.K. soruyor: “Bünyamin bey, bu seneki Mali Tatilde bize müfettişlerden yazı geldi, yevmiye defterimizi istiyorlar. Ne zamana kadar süremiz var? Ceza yememek için ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Son değişiklikler nasıl etkiledi Mali Tatili. Ayrıntılı açıklar mısınız?”

Sayın okurum, Mali Tatil bu yıl yine 1 Temmuz’da başladı ve halen sürüyor.

Mali Tatil sayesinde mali müşavirler, muhasebeciler, mükellefler ve işverenler birkaç haftalığına da olsa bir rahat nefes alıyor, dinlenme fırsatı buluyor.

01 TEMMUZ’DA MALİ TATİL BAŞLADI

Ülkemizde Malî Tatil uygulaması ülkemizde 5604 sayılı Kanun gereğince uygulanıyor. Her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dâhil) olan sürede malî tatil sayılıyor. Mali tatil artık ülkemizde hem muhasebeciler hem işverenler hem de ilgili diğer kişilerce tamamen benimsenmiş bulunmakta…

Mali Tatilde sizin başınıza geldiği gibi denetime girerseniz bunun ile ilgili özel hükümler uygulanıyor.

Mali Tatil boyunca denetime başlanır mı, müfettiş size tebligat gönderirse süreniz ne kadar, para cezası yememek için nelere dikkat etmelisiniz? Ayrıntılı olarak açıklayalım.

YASAL SÜRELER UZAR

Öncelikle Mali Tatil’in kapsamını belirtelim…

Mali Tatil hem vergi dairesine hem de SGK’ya olan yükümlülükleri etkilemekte. Mali Tatil, devlete olan çeşitli bildirim, beyan ve ödemelerin süresinin uzamasını ifade eden bir düzenlemeyi ifade ediyor.

Son günü mali tatil içerisine rastlayan süreler, mali tatilin son gününü takip eden tarihten itibaren (7) yedi gün uzamış sayılmakta.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler ise malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılıyor.

Bu yıl 25 Temmuz Pazartesi günü Mali Tatil sonrasındaki beşinci gün olarak dikkate alınacak.

SON GÜNÜ MALİ TATİLE GELEN SÜRELER UZUYOR

Son günü malî tatile rastlayan ve tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılan süreler şunlar:

– Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.

– İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

– Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

– Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

İŞLEMEYEN SÜRELER VAR

Son günü mali tatile gelmesi halinde işlemeyen bazı süreler de bulunuyor.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemiyor.

Keza, mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemiyor, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılamıyor.

Mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmemesi de bir başka düzenleme…

MALİ TATİL’DE MÜFETTİŞ DEFTER İSTERSE…

Gelelim sizin sorunuza:

Normalde Mali Tatil içerisinde denetime başlanılmamalı. Ama başlanırsa ne yapmalısınız?

Denetmenler ve Müfettişler tarafından resmi defterleriniz, faturalarınız, ücret tediye bordrolarınız gibi evrakların ibrazını Mali Tatilde alırsanız ne olur?

SGK’nin yetkili denetim elemanları olan SGK Denetmenleri/Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde işyerinize ait yasal kayıt ve belgeleri istemeleri halinde bunları ibraz etmeniz için verilen 15 günlük sürenin son günü Mali Tatil’e rastlıyor ise bildiriminiz uzayacak.

Yani ekstradan süre kazanıyorsunuz Mali Tatil sayesinde…

Ama burada dikkat etmeniz gereken ipucu şu: Önemli olan SON GÜN’ün Mali Tatil içine denk gelmesi…

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Konuyu bir örnek ile açıklayalım…

Örneğin tebligatı aldığınız günden itibaren 15 inci gün 7 Temmuz’a geliyor ise sizden istenilen belgeleri en geç 27 Temmuz 2015 tarihi mesai bitimine kadar ilgili Müfettişe/Denetmene götürür iseniz ceza kesilmeyecek.

Altını çizelim, burada da tebligatı aldığınız tarih değil 15 günlük sürenin bittiği tarih önemli.

Başka bir deyişle tebligatı en geç 6 Temmuz’da tebligatı almış olmalısınız, 7 Temmuz ve sonrasında aldığınız tebligatların ibraz süresi Mali Tatil dolayısıyla uzamıyor.

Bu dediklerimize dikkat etmeniz ceza yememeniz açısından önemli…

PARA CEZASI ALIRSANIZ?

Peki diyelim ki para cezası aldınız, bunu Mali Tatil’de nasıl ödeyeceksiniz?

SGK tarafından uygulanan idari para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk etmekte.

Bu cezaların tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde SGK’ya ya da SGK’nın banka hesaplarına yatırılması zorunlu. Veya aynı süre içinde SGK’ya itiraz edilebilme hakkı bulunuyor.

Kendisine idarî para cezası uygulandığına dair bir tebligatı malî tatil içerisinde bir tarihte tebellüğ eden bir işverenin 15 günlük ödeme süresi ile itiraz yolunu kullanması için tanınan süreler başlamayacak, söz konusu bu süreler 27 Temmuz’a kadar uzayacak.

İşveren ve muhasebecilere önemle hatırlatalım: Ceza yememek için Mali Tatil’in bu yazımızda belirttiğimiz ipuçlarına çok dikkat edin!

Kaynak : MemurHaber / Bünyamin Esen

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.