Dernek&VakıfGÜNCEL HABERLERİDARE HUKUKU

Gerçek veya Tüzel Kişi Tarafından Bağış veya Yardım Toplanamayacağı

Muhasebe-11

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen önemli bir düzenleme ise, hiçbir geçek veya tüzel kişi tarafından bir kamu hizmetinin karşılığı olarak veya kamu hizmeti ile ilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanamayacağı ve  benzeri adlar altında tahsilat yapılmayacağıdır. Kamu kurumlarına yapılan her türlü bağışların bütçelerine gelir olarak kaydedileceği hükmünün (m.40) getirilmesidir. Bu düzenleme kamu dernek ve vakıflarını

hedef almaktadır. Bununla ilişkili bir başka düzenleme ise “kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir” (m.13/m) şeklindedir. Muhasebe- i Umumiye Kanunundaki benzer düzenlemede ise “Genel Bütçe Kanunuyla verilen izin dışında her ne ad ile olursa olsun  Devlet  adına ve hesabına  vergi ve  resim toplanması  için emir  verenler, tahakkuk  belgeleri ve  tarifeler düzenleyenler ve fiilen tahsilat yapanlar Ceza Kanunu uyarınca cezalandırı-lırlar” denilmektedir (m.42). Ancak, Muhasebe-i Umumiye Kanundaki bu düzenleme içerik itibariyle Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanundaki düzenlemeden daha dar kapsamlıdır. Eski düzenlemede toplanan gelirler olarak sadece “vergiler ve resimler” belirtilmiştir. Bu haliyle Muhasebe-i Umumiye Kanunundaki bu düzenlemeyi “vergilerin kanuniliği” ilkesinin yansıması olarak değerlendirmek mümkündür. Oysa yeni getirilen düzenleme ile bu konu daha geniş kapsamlı olarak ele alınmıştır.

Çok tartışılan bir mevzu olan kamu dernek ve vakıflarının bağış ve benzeri adlar altında vatandaşlardan gelir toplamaları böylece yasal olarak sonlan-dırılmaktadır. Yapılan bağış ve yardımların bütçeye gelir kaydedilmesi ile bağış ve benzeri bir kaynak tahsilatı, bütçeye girmesi dolayısıyla kendisinden beklenen faydanın ilgili kuruma sağlanmamasına sebep olacaktır. Bu dü-zenleme, mali disiplin ve vatandaşlardan istenildiği gibi para toplanamaması açısından yerinde bir düzenlemedir. Ancak, ilgili kamu kurumlarına, kısıtlı bütçeleri yanında ek bir kaynak sağlayan bu uygulamanın kaldırılması hiz-metlerin aksamasına sebep olabilecektir. Getirilen bu düzenleme ile merkezin, gelir tahsisi konusunda etkinliği arttırılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.