Maaşla Ücret Arasındaki Fark Nedir?

Maaş Kavramı ve Tanımı:

Maaş; devletin esas kadrosunda çalıştırdığı memurlara hizmetlerinin bedeli olarak her ay ödediği paradır.

Aylık ya da maaş deyimi; memurlara hizmetleri karşılığında ödenmekte olan parayı ifade eder. Ücret deyimi ise daha çok işçilere ve özel kesimde çalışanlara ödenen paranın karşılığı olarak kullanılır.

Ücret ile maaş arasındaki bu terim ayrılığına Avrupa’ dada rastlanmaktadır. Örneğin İngiltere’ de wage kelimesi ücreti, salary  kelimesi ise maaşı ifade etmekte kullanılmaktadır.

Esasen ücret, maaş veya ücret gelirleri  birbiriyle aynı anlama gelip, genellikle çalışanın işinden sağladığı toplam kazançlardır. Diğer bir ifadeyle ücret (maaş) çalışanın üretimden aldığı pay yada üretime yaptığı katkıdan dolayı sağladığı menfaatlerdir.

Ücret ve maaş, birer tahakkuk toplamıdır. Tahakkuk bir istihkakın kanuni mevzuat dahilinde zam ve kesintilerin hesaplanarak ödenecek miktarın hesaplanmasıdır. Böylece tahakkuk edecek miktar ücret veya maaş adı altında emek sahibine ödenmektedir.

Maaşla Ücret Arasındaki Tamel Fark:

Maaş teorik bakımdan aslında bir ücrettir. Yani maaş ve ücret arsında teorik açıdan fark yoktur.

Ancak maaşlar genellikle  çalışmadan aybaşında aylık olarak ödenir,

ücret ise çalıştıktan sonra ay sonunda ödenir.

Bilindiği üzere memurlara yapılan ödeme  maaştır…

Bu noktada memurlar maaşlarını her ay peşin alırlar…

İşçiler ise çalıştıktan sonra ücretlerini alırlar…

Neden bu ayrıma gidildiği konusunda net bir görüş bulunmamakla beraber, memurların yaptıkları hizmetlerin niteliği asli ve sürekli kamu hizmeti olarak tanımlanmış olup belli niteliktei işlerin memurlar tarafından yerine getirilmesi nedeniyle maaşaları peşin ödenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.