Dernek ve Vakıf Arasındaki Farklar Nelerdir?

Mevzuat-18

, bir kişi kendi başına dernek kuramaz. Kendini aynı amaca adamış 7 gerçek veya tüzel kişi gerekmektedir. Dernekler kuruluş bildirimini ve eklerini mülki idari amirliğe vererek tüzel kişiliğe kavuşurlar. Dernekler özel hukuk tüzel kişisi olup, Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtilen tüm hak ve yetkilere sahiptir. Derneklerde üyelik vardır. Dernekler kişi topluluklarıdır.

, bir kişi tek başına vakıf kurabilir. Vakıf kurulmasındaki en önemli unsur bir mal varlığının olması ve bu mal varlığının kullanılacağı amaçtır. Vakfın kurulması için yetkili asli hukuk mahkemesine başvurarak tescilinin sağlanması gerekmektedir. Vakıflarda üyelik olmaz(1). Vakıf ise mal topluluğudur. Vakıf karşılıksız vermektir.

Daha detaylı açıklamak gerekirse;

Dernekler kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idari amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.Derneklerin farkı kazanç paylaşımı ve kar amacı gütmemesidir.
Vakıfların kuruluş aşaması ise noterde düzenlenen senetle ve ya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır ancak vakfın kurulması için yekili asli hukuk mahkemesine başvurarak tescilinin sağlanması gerekmektedir.
Bir kişinin dernek kurabilmesi için kendini aynı hizmete adamış gerçek ya da tüzel 7 kişiyi bulması gerekmektedir.
Vakıfta ise böyle bir şart aranmayıp bir kişinin vakfı kurması yeterlidir.
Vakfı oluşturan en önemli unsurlardan birincisi bir mal varlığının olması ve mal varlığının kullanılacağı amaçtır.
Vakıfların genelde yardım toplamaları gerekmektedir çünkü genelde vakıflar eğitim ve öğretim üzerine kurulmuştur bunların yardım toplaması için dernekler birimlerinden izin almaları gerekmektedir İzin almadan hiç bir vakıf yardım toplayamaz.
Vakıflar kamu yararına ve ya yardıma muhtaç insanlar adına yardım toplayabilirler.
Türk medeni kanunu Vakıf ve derneği şu şekilde açıklar
Madde 101 Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.
Madde 56: Dernekler, en az yedi gerçek kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

türk medeni kanunu md. 101:
Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.
Bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir.
Vakıflarda üyelik olmaz.
Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz.
türk medeni kanunu md. 56:
dernekler, en az yedi gerçek kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.
hukuka veya ahlâka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz.

Dernekler bağış ve fonlar yoluyla işlerlik kazanırlar.
Vakıf ise derneklerle hemen hemen aynı işi yapan yapılara işlerin devamı için sürekli gelir sağlayacak mülk yada paranın bağışlanmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.