ÖzelgeVERGİ MEVZUATI

Kurumun personeline ödediği teşvik tazminatının gelir vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hk.

Muhasebe-13

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 02.03.2001
SAYI : B.07.0.GEL.0.42/ 4213-1532/13142
KONU : Kurumun personeline ödediği teşvik tazminatının
gelir vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hk.
ANKARA VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : 19/02/2001 tarih ve B.07.4.DEF.0.06.11/GVK-11029-6/942 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınız incelendi.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde ücretin tarifi yapılmış, aynı Kanunun 29/1 inci maddesinde de “İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyle verilen ikramiyeler ve mükafatlar”ın gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu Kanunun 29/1 inci maddesinde yer alan istisna hükmünün uygulanabilmesi için, ödemenin maddede belirtilen iş ve faaliyetleri teşvik amacıyla ve memleket çapında önemi haiz bir çalışma sonucu yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca, ödeme yapan ile ödeme yapılan arasında bir hizmet ilişkisinin bulunmaması gerekir.

Bu hükümlere göre, 02/06/2000 tarih ve 4574 sayılı Kanun gereğince, ….. Saymanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Döner Sermaye personeline ödenen “teşvik tazminatı”nın anılan maddede belirtilen iş ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilmediği, hizmet erbabı işveren ilişkisinin gereği olarak hizmet karşılığında ödendiği ve süreklilik arzettiği anlaşıldığından, Gelir Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesine göre vergiden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu ödemelerin anılan Kanunun 61 inci maddesinde yer alan ücret hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.