Devlet Personel BaşkanlığıGÜNCEL HABERLERKARİYER

Koruma Güvenlik Görevlisi Sendikaya Üye Olabilir mi?

Özel güvenlik-3

657 Sayılı Kanuna tabi Kadrolu koruma güvenlik görevlilerinin sendikalara üye olamayacakları

Kategori Sendikal konular
Kanun / Madde(ler) 4688 / 15
Tarih 25/05/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 195. sayfa
Özet Üniversite bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan koruma ve güvenlik görevlilerinin kamu görevlileri sendikalarına üye olmayacakları hk.

Üniversiteniz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan koruma ve güvenlik görevlilerinin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olmayacakları hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun “Sendika olamayacaklar başlıklı” 15 inci maddesinde “Bu Kanuna göre kurulan sendikalara ;
?..
j) Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli,
??.
Üye olamazlar ve sendika kuramazlar.” hükmü yer almaktadır.

4688 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan 22/07/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin sağlanması Hakkında Kanun, kapsamına giren kuruluşlarda “Özel Güvenlik teşkilatı” kurulmasını hükme bağlamış olup, mülga Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası, ” Özel Güvenlik Teşkilatında görevli personel, statü ve özlük hakları bakımından, genel olarak bağlı bulundukları kuruluşun mevzuatına tabidir.” hükmünü amirdir.

2495 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun “Özel Güvenlik İzni” başlıklı 3 üncü maddesinde ise; “Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşların bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir. Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir?.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümden, kurumların bünyesinde özel güvenlik birimi kurulabileceği gibi, koruma ve güvenlik hizmetinin satın alma yoluyla da gördürülmesinin mümkün bulunduğu, koruma güvenlik şirketleri personelinin 4688 sayılı Kanunla bir ilgisinin bulunmadığı, 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde geçen “kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli”nden kastın, 5188 sayılı Kanunda geçen “özel güvenlik birimleri”nde çalışmakta olan kamu görevlileri olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Üniversiteniz bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan koruma güvenlik personelinin, 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükmünce özel güvenlik personeli kapsamında olduğu ve bu sebeple kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları mütalaa edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.