Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

KBS ve Bütçe ve Kesin Hesap Raporları Modülünün Kullanılmasına İlişkim Genel Yazı

Bütçe-11

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.MGM.0.55-315-01-01/4326                                                       30.03.2009

Konu : KBS Raporları

İlgi: 24.11.2008 tarihli ve B.07.0.MGM.0.54-842-99/17958 sayılı yazı.

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesinde, merkezi yönetim kapsamına dahil idarelere ait kesin hesap kanun tasarısının muhasebe kayıtları esas alınarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacağı ve kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alınmış olup, kesin hesap işlemleri Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle düzenlenmiştir. Yine, aynı kanunun 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında, Muhasebe yetkililerinin gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verecekleri hüküm altına alınmıştır.

İlgi yazımızda, kurum üst yöneticileri, strateji birimleri ve harcama yetkilileri tarafından idarelerine ve/veya harcama birimlerine ilişkin bütçe giderleri işlemlerinin, verilen avans ve kredilerin, bütçe ve diğer mevzuatla verilen ödeneklerin, ödenek kullanma durumlarının, ödenek üstü harcamaların ve kullanılabilecek/gönderilebilecek ödenek tutarlarının gerek idare, gerek il ve gerekse harcama birimlerine hizmet veren muhasebe birimi bazında raporlanması amacıyla Kamu Hesapları Bilgi Sisteminde (KBS) Raporlar Modülü oluşturulduğundan bahisle, üst yöneticilere idaresine ait bütçe işlemlerinin gözetimi, strateji birimlerine bütçe işlemlerinin koordinasyonu ile kesin hesap işlemlerinin yürütülmesi ve harcama yetkililerine ödenek ve harcama kontrol işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde önemli katkı sağlayacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda, yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ile kurumlardan gelen yazılı talep doğrultusunda, Kamu Hesapları Bilgi Sistemi – Bütçe ve Kesin Hesap Raporları Modülünde yer alan raporlar yeniden gözden geçirilerek modülün kullanımı kolaylaştırılmış ve raporlar ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden dizayn edilmiştir. Merkez harcama yetkilileri ile Strateji Başkanlıklarında daha önceden sisteme giriş için yetkilendirilmiş personel, aynı kullanıcı kod ve şifresini girmek suretiyle raporları alabileceklerdir. Ayrıca, Bütçe ve Kesin Hesap Raporları Modülü Uygulama Kılavuzu söz konusu modül içerisine eklenmiştir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Gereği :

5018 Sayılı Kanununa Ekli 1 Sayılı Cetvelde

Yer Alan Kamu İdareleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.