Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Kamu Kaynaklarının Verimli Kullanılmaması Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi

idarenin söz konusu fiyat artışının işletme menfaatine uygun olmadığı gerekçesi ile ihaleyi iptal etmesindeki amacın, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesine aykırı hareket edilmesinin önlenmek amacı…..

Toplantı No: 2016/016
Gündem No: 30
Karar Tarihi: 03.03.2016
Karar No: 2016/UH.II-701
Şikayetçi:
Şahintaş İnşaat Taş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. – Mehmet Çetiner – Ceren Turizm Tem. Gıda İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Tıgem) Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

15.02.2016 / 9417

Başvuruya Konu İhale:

2015/76325 İhale Kayıt Numaralı “2015 Yılı 3 Yıllık Servis Aracı (Minibüs-Midübüs)(Şoförüyle Birlikte) Kiralama İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Şahintaş İnşaat Taş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. – Mehmet Çetiner – Ceren Turizm Tem. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

Gölbaşı Mah. Atatürk Cad. No: 10 Bozova/ŞANLIURFA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü,

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ceylanpınar/ŞANLIURFA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/76325İhale Kayıt Numaralı 2015 Yılı 3 Yıllık Servis Aracı (Minibüs-Midübüs)(Şoförüyle Birlikte) Kiralama İşiİhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

            Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından 28.07.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2015 Yılı 3 Yıllık Servis Aracı (Minibüs-Midübüs)(Şoförüyle Birlikte) Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Şahintaş İnşaat Taş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. – Mehmet Çetiner – Ceren Turizm Tem. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından 15.02.2016 tarih ve 9417 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/449 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

 

– 24.08.2015 tarih 72191-72192 sayılı yazılar ile Kamu İhale Kurumu kayıtlarına alınan 24.08.2015 tarihli itirazen şikâyet dilekçesine istinaden başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak 16.09.2015 tarihli ve 2015/UH.II-2548-2549 sayılı kararlar ile düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği,

 

– 21.10.2015 tarih ve 83971 sayılı yazı ile Kamu İhale Kurumu kayıtlarına alınan 20.10.2015 tarihli itirazen şikâyet dilekçesine istinaden başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak 11.11.2015 tarihli ve 2015/UH.II-2995 sayılı karar ile düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği,

 

– 17.12.2015 tarih 97608 sayılı yazı ile Kamu İhale Kurumu kayıtlarına alınan 17.12.2015 tarihli itirazen şikâyet dilekçesine istinaden başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak 20.01.2016 tarihli ve 2016/UH.II-182 sayılı karar ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

– 10.02.2016 tarihli ve 672 sayılı Ekap üzerinden bildirilen kesinleşen ihale kararında teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli üzerine ihale yapıldığının bildirildiği,

 

– 11.02.2016 tarihli ve 687 sayılı Ekap üzerinden bildirilen yazıda ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği,

 

İhaleyi yapan idarenin ihale işlemlerini eksik tesis etmesi nedeniyle Kamu İhale Kurumuna beş defa itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu ve toplamda 48.406,00 TL itirazen şikâyet başvuru bedeli ödenmesi suretiyle şirketlerinin zarara uğratıldığı, söz konusu zararın ilgililerden tazmin edilmesi gerektiği, ihaleyi yapan idarenin, teklifi değerlendirme dışı bırakılan Nizip Akgün Pet. Nak. Gıda ve Hay. San. Tic. Ltd. Şti.ne doğrudan temin yoluyla aynı işi yaptırdığı, dolayısıyla ihaleyi yapan idarenin hukuka aykırı hareket emiş olduğu,

 

Kamu İhale Kurulunun 20.01.2016 tarihli ve 2016/UH.II-182 sayılı kararı ile Nizip Akgün Pet. Nak. Gıda ve Hay. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak ihaleyi yapan idarenin söz konusu kararı yok sayarak ihaleyi anılan istekli üzerinde bıraktığı, teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli üzerine ihale yapılmasının Anayasaya ve ihale mevzuatına aykırı olduğu, Kurul kararlarının eksik veya hiç uygulanmamasının suç teşkil ettiği, bu sebeple başta ihale yetkilisi olmak üzere ihale komisyonu üyelerinin mevzuata aykırı işlem tesis ettiği,

 

 Ayrıca  20.01.2016 tarihli ve 2016/UH.II-182 sayılı Kurul kararı ile teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmasının ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturduğu, ihale yetkilisi ile ihale komisyonu üyelerinin ihaleye fesat karıştırdıkları, bu nedenle ilgili kişilere Türk Ceza Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde ceza verilmesi gerektiği,

 

20.01.2016 tarihli ve 2016/UH.II-182 sayılı Kurul kararının ivedilikle uygulanması gerekirken idarenin hukuka aykırı olarak ihaleyi iptal ettiği, ihalenin idarenin istediği istekli üzerinde kalmadığı için iptal edildiği, idarenin keyfiyete dayalı olarak işlem tesis ettiği, sonuç olarak ihale iptal kararının iptal edilmesi ve 20.01.2016 tarihli ve 2016/UH.II-182 sayılı Kurul kararının gereğinin yerine getirilmesi hususunda ihale komisyonu kararı alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali kararına karşı itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği belirtilmiş, anılan Yönetmelik’in 18’inci maddesinin üçüncü fıkrasında şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararına karşı yapılacak itirazen şikâyet başvurularının idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak inceleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

            İhalenin iptaline yönelik başvuruların idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenebileceği dikkate alındığında, başvuru sahibinin beş defa itirazen şikâyet başvurusunda bulunması nedeniyle uğradığını belirttiği maddi zararın ilgili idare yetkililerinden tazmin edilmesi gerektiğine yönelik iddiasının inceleme kapsamında bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            İtirazen şikâyete konu ihale ile ilgili olarak başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan Nizip Akgün Pet. Nak. Gıda ve Hay. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırı olduğuna ilişkin toplamda dört defa itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Söz konusu başvurulara ilişkin olarak Kamu İhale Kurulunun almış olduğu, 16.09.2015 tarihli ve 2015/UH.II-2548-2549 sayılı kararlar ile 11.11.2015 tarihli ve 2015/UH.II-2995 sayılı kararda ihaleyi yapan idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilmiş ve aşırı düşük teklif sorgulaması işlemleri çerçevesinde  mevzuata aykırılıkları tespit edilen hususların giderilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine karar verilmiştir.

 

            Daha sonra idare tarafından mevzuata uygun olarak aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiş ve ihale üzerinde bırakılan Nizip Akgün Pet. Nak. Gıda ve Hay. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamaları yeterli görülerek ihale anılan istekli üzerinde bırakılmıştır. Başvuru sahibi bahse konu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığına yönelik 17.12.2015 tarihli itirazen şikayet dilekçesi ile Kuruma başvurmuş ve konuya ilişkin olarak alınan 20.01.2016 tarihli ve 2016/UH.II-182 sayılı karar ile ihale üzerinde bırakılan Nizip Akgün Pet. Nak. Gıda ve Hay. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuatına aykırı olduğu, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Kurul tarafından alınan 20.01.2016 tarihli ve 2016/UH.II-182 sayılı karara istinaden ihale komisyonu tarafından alınan kararda “…Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda işletme menfaati de düşünüldüğünde daha önce üzerinde ihale bırakılan Nizip Akgün Petrol San. Tic. Ltd. Şti. /Nizip-GAZİANTEP firmasının vermiş olduğu 8.991.158,20 TL ile Kamu ihale Kurumu kararı sonrası ise  PİLOT ORTAK :Şahintaş İnş. Taşımacılık Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Bozova/ŞANLIURFA- ÖZEL ORTAK :Mehmet ÇETİNER Bozova/ŞANLIURFA-ÖZEL ORTAK: Ceren Turz. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.Bozova /ŞANLIURFA firmasının 10.616.328,00 teklifi arasında oluşan 1.625.169,80 TL’lik fark olduğundan Alım-Satım İhale Komisyonumuzca işletme menfaatine olmadığından uygun görülmeyip Alım-Satım İhale Komisyonumuzca bu yönde alınan kararımızın Genel Müdürlüğümüzün bilgilerine arz edilmek üzere İşletme Müdürlük Makamının Onaylarına sunulmasına
Oybirliği ile karar verilmiştir.”
hususlarına yer verilerek teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli ile başvuru sahibinin teklifleri arasında oluşan 1.625.169,80 TL’lik fiyat farkının idare menfaatine uygun olmadığı belirtilmiş ve ihale ile ilgili her hangi bir karar alınmadan söz konusu karar ihale yetkilisinin onayına sunulmuştur.

 

            Bahse konu karara istinaden ihale yetkilisince 10.02.2016 tarihinde ihalenin,  20.01.2016 tarihli ve 2016/UH.II-182 sayılı Kurul kararı ile teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli Nizip Akgün Pet. Nak. Gıda ve Hay. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak başvuru sahibi Şahintaş İnşaat Taşımacılık Nak. San. Tic. Ltd. Şti.- Mehmet Çetiner- Ceren Tur. Tem. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının belirlendiği, dolayısıyla Kamu İhale Kurulunun bahse konu kararının idare tarafından uygulanmadığı anlaşılmıştır.

 

            Sonrasında, ihale yetkilisince 11.02.2016 tarihinde ihaleye katılan isteklilere Ekap üzerinden gönderilen yazı ile yukarıda belirtilen ihale komisyonu kararına istinaden 11.02.2016 tarihinde bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiği bildirilmiştir.

 

            Buna göre idarenin 10.02.2016 tarihli kesinleşen ihale kararının bildirilmesi işlemi ile Kamu İhale Kurulunun 20.01.2016 tarihli ve 2016/UH.II-182 sayılı kararını uygulamadığı, aynı komisyon kararına istinaden ihale yetkilisince bir gün sonra alınan 11.02.2016 tarihli ihalenin iptali kararıyla söz konusu işlemin hükümsüz kılındığı ve ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır. İhalenin, Kurul kararı üzerine teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli üzerine bırakıldıktan bir gün sonra iptal edildiği göz önüne alındığında, anılan istekli üzerine ihale yapılması işleminin sehven yapıldığı sonucuna varılmıştır.

 

            Kamu İhale Kurulu kararı üzerine alınan ihale komisyonu kararında, Kurul kararı neticesinde teklifi değerlendirme dışı bırakılan Nizip Akgün Pet. Nak. Gıda ve Hay. San. Tic. Ltd. Şti.nin vermiş olduğu 8.991.158,20 TL’lik teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklifi arasında 1.625.169,80 TL fark olduğu ve ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakılmasının işletme menfaatine uygun olmadığı belirtilmiştir. İhale yetkilisinin ihaleye katılan isteklilere ihalenin iptal edildiğini bildirdiği yazıda, ihalenin ihale komisyonu kararı üzerine iptal edildiği belirtildiğinden başvuruya konu ihalenin Kurul kararı üzerine değerlendirme dışı bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin(aynı zamanda başvuru sahibi) teklifi arasındaki fiyat farkının fazla olması nedeniyle iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nunTemel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

            Anılan Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır. Bunun yanında Kanun’un 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası ile ihale komisyonu kararı üzerine, ihale yetkililerine de ihale komisyonu kararının alınmasından itibaren 5 iş günü içerisinde yapacakları inceleme sonucunda, gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihalenin iptal edilmesi hususunda takdir yetkisi verildiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, Kurulun 20.01.2016 tarihli ve 2016/UH.II-182 sayılı kararı sonrasında yaklaşık maliyetin altında teklifi geçerliliğini koruyan bir isteklinin bulunduğu, bu isteklinin teklif tutarının ise önceki aşamada ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinden 1.625.169,80 TL fazla olduğu, (ki bu bedel yaklaşık maliyetin %13’ünden fazladır) idarenin söz konusu fiyat artışının işletme menfaatine uygun olmadığı gerekçesi ile ihaleyi iptal etmesindeki amacın, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesine aykırı hareket edilmesinin önlenmek istenmesinden kaynaklandığı anlaşıldığından, idarenin ihalenin iptaline dair gerekçesinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.