KARİYERYök Mevzuat

Üniversite Ek Ders Ücreti Kimlere Ödenir?

ÜNİVERSİTE EK DERS ÜCRETİ:

-486 Sayılı K.H.K. Md.5 ile eklenen ve aynı Kararnamenin Md.28 ile 15.7.1993 -tarihinde yürürlüğe giren hükmü

-3843 Sayılı Kanun Md.10

-2914 S.K.

                        Ek ders ücreti :                                                           

2914 S.K. Madde 11 – (Değişik : 27/6/1989 – KHK – 375/17 md.)

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim  elamanlarına görev unvanlarına göre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok 20 saate kadar ek ders ücreti ödenir.

(Ek ibare:13/7/1993 – KHK – 486/5 md.) Ancak,20 saat olan azami ücretli ek  ders süresine ikinci öğretim için 10 saat daha ilave edilir.Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.   (486 S.K.H.K. Md.5 ile eklenen ve aynı kararnamenin Md.28 ile 15.07.1993 tarihinde yürürlüğe giren hükmü)

(Değişik : 9/4/1990 – KHK – 418/29 md.; İptal: Ana.Mah.’nin 5/2/1992 tarih

ve E.1990/22, K.1992/6 Sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK/ 527/21 md.) Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama,yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ancak ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş saati, diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Ders yükü ve ek ders ücretinin hesabında teorik dersler dışındaki faaliyetler için belirlenen toplam yükün haftalık on  saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısım ise maaş karşılığı sayılır.

(Değişik: 9/4/1990 – KHK – 418/29 md.; İptal: Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih

ve E.1990/22, K.1992/6 Sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK/ 527/21 md.) Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen KATSATI

ile çarpımı  sonucu bulunacak tutarda SINAV ÜCRETİ ödenir. Öğrenci sayısının hesabında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez.

Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen KATSAYI ile çarpımından oluşur.  (Bu maddede yer alan ek ders ücreti göstergeleri 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı     Kanunun 14’üncü maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. )

 Ek Ders Ücreti                       

                        Ünvanı                        Göstergesi

—————                             ———————

Profesör                                             300

Doçent                                               250

Yardımcı Doçent                              200

Öğretim Görevlisi ve Okutman       160

(Beşinci fıkra mülga : 9/4/1990 – KHK – 418/29 md.)

Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taşıyanlardan ders saati başına görevlendirilenlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta  oldukları aylıklar bu şekilde görevlendirilmeleri nedeniyle kesilmez.

Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin

bitiminden ve saat 17.00’den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde yukarıdaki şekilde hesaplanan ek ders ücretleri % 60 zamlı  ödenir. Yaz ve yarı yıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders  ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.