Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ RAPORLARININ KURUMLARIN MERKEZ DIŞI BİRİMLERİNE AÇILMASI İLE İLGİLİ GENEL YAZI

Memur-5

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.MGM.0.55-315-01-01/ 17442 27/12/2010
Konu : KBS Kullanıcı Raporları

İlgi: a) 24.11.2008 tarihli ve B.07.0.MGM.0.54-842-99/17958 sayılı yazı
b) 30.03.2009 tarihli ve B.07.0.MGM.0.55-315-01-01/4326 sayılı yazı.

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Kesin hesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezî yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanır.” hükmü, 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında;”… Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler.” Hükmü, 5436 sayılı Kanunla değişik geçici 3 üncü maddesinde ise; “Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde kullanılan saymanlık otomasyon sistemi (say2000i) Maliye Bakanlığınca uygun görülen özel bütçeli idarelerde de kullanılır. Sistemin kurulum, işletim ve kullanımına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.” Hükmü getirilmiştir.
Bu bağlamda, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)’ nde başlatılan “KBS – Kullanıcı Raporları Modülü” uygulaması ilgi (a) ve (b) de kayıtlı yazılarla öncelikli olarak Kurumların merkez birimlerinde gerekli kullanıcı tanımlamaları yapılmak suretiyle kullanıma açılmıştır. Diğer taraftan, Kurumların merkez dışı birimlerinin (taşra birimleri) de; kendileri adına gönderilen ödenekler, bunlardan yapılan giderler ile verilen avans ve kredilerin takibi, ödenek üstü harcama durumu, ödeme yönünden bağlı oldukları muhasebe birimlerince kendileri adına yapılan ödemeler, birimleri adına bütçeleştirilmiş borçlar hesabına yapılan kayıtlar, taşınır kayıtları ve personel ödemelerine ilişkin istatistiki bilgileri izleyebilmeleri için ikinci aşama çalışma tamamlanmış olup, söz konusu Modülün Kurumların merkez dışı birimlerince (taşra birimleri) de kullanımına ilişkin gerekli açıklama aşağıda yapılmıştır.
Buna göre;
1-KBS-Kullanıcı Raporları Modülü Kurumların merkez dışı birimlerinde harcama yetkilisi olarak görevlendirilmiş ve Sistemde “Harcama Yetkisi” rolü ile yetkilendirilmiş olan personele açılmıştır. Gerçekleştirme görevlileri ile il ve ilçe yöneticilerine de açılması yönünde çalışmalar devam etmekte olup, çalışmalar tamamlandığında bahsi geçen personel de sistemi kullanabilecektir.
2-Harcama yetkilisi rolüne sahip kullanıcılar www.kbs.gov.tr internet adresinden mevcut kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapabileceklerdir.
3-KBS–Kullanıcı Raporları Modülüyle ilgili sorunlar maasuygulama@muhasebat.gov.tr adresine elektronik postayla bildirilecektir.
4- Konu ile ilgili uygulama kılavuzu Kullanıcı Raporları Modülü içerisine eklenmiştir.
Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde; uygulamanın sağlıklı yürütülebilmesi için muhasebe birimlerince harcama birimlerine gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ömer DUMAN
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM:
– 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.