GÜNCEL HABERLERİhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Hazırlanması

Bayan-16

İHALE VE/VEYA ÖN YETERLİK DOKÜMANININ HAZIRLANMASI

İhale edilecek her iş için ihale dokümanı hazırlanır.

İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, işin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname (yapım işlerinde projeler) ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

Belli istekliler arasında ihale usulünün ön yeterlik dokümanında adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İhale dokümanının 25.02.2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun biçimde Elektronik Kamu Alımları Platformu        (EKAP) üzerinden hazırlanması zorunludur.

İhale Dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşur:

  1. İdari Şartname
  2. Teknik Şartnameler (Yapım işlerinde projeler ve diğer teknik belgeler dahil)
  3. Sözleşme Tasarısı
  4. Standart formlar
  5. Gerekli diğer bilgi ve belgeler.

İdare tarafından ihale dokümanının her sayfasının        onaylanması gerekir.

İdare, ilan yapılacak hallerde ihale dokümanını ilk ilan tarihine kadar kesinleştirir.

Belli istekliler arasında ihale usulünde, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlanır.

İhale dokümanının hazırlanmasında KİK tarafından yayımlanmış standart dokümanlar kullanılır.

Aday ve isteklilere verilecek dokümanın hazırlanmasında kullanılacak olan asıl nüshanın İdarelerce ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhtiyaç duyulması halinde, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla tercih eden aday veya isteklilere verilecek olan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir.

İdareler idari şartnameleri hazırlarken; ihale konusu işin özelliğine göre ihalelerde rekabeti engellemeyecek şekilde 4734/10. maddesi ve ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine yönelik bilgi ve belgeleri isteyebilirler.

İstenen bilgi ve belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterlerin ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.

İhale dokümanının Türkçe hazırlanması zorunludur. Ancak yabancı isteklilere açık olan ihalelerde, Türkçe yanında başka dillerde de ihale dokümanı hazırlanabilir. Talep eden aday veya istekliye yabancı dilde hazırlanan ihale dokümanı Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanı ile birlikte verilir. Bu durumda ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile adaylar veya istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.