Borçlar HukukuGENEL HUKUKGÜNCEL HABERLER

Hatır Senedi Nedir? Hatır Senedi Geçerli mi?

 

 

Hatır Senedi:

Gerçek bir ticari işleme, alacak vereceğe dayanmayan, yalnızca alacaklı gösterilen kimseye para vb. sağlanması amacıyla düzenlenerek imzalanmış olan senet.

  • Gerçek bir ticari işleme ve bir alacağa dayanmayan, gerçek duruma uymayan, yalnız herhangi bir kişiye para sağlamak amacıyla düzenlenerek imzalanan senet.
  • Kişinin kredi gereksinmelerini karşılamak amacıyla, karşılıklı güven ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü kişilerden ticari işlemlere dayalı gerçek bir alacak olmaksızın aldığı ve bankaya kırdırdığı veya başkasına ciro ettiği senet.

Hatır Senedi Ne Demek? Hatır Senedi Kelimesinin Güncel TDK Sözlük Anlamı Ne Demektir?

Cevap: Gerçek Bir Ticari İşleme Ve Bir Alacağa Dayanmayan, Gerçek Duruma Uymayan, Yalnız Herhangi Bir Kişiye Para Sağlamak Amacıyla Düzenlenerek İmzalanan Senet

Hatır Senedi Kelimesi Nasıl Yazılır? Hatır Senedi Kelimesinin Doğru Yazımı Nedir?

Cevap: Hatır Senedi

Hatır Senedi kelimesi ile Google aramalarda en çok sorulan sorular şunlardır: Hatır Senedi ne demek? Hatır Senedi kelimesi nasıl yazılır? Hatır Senedi kökeni nedir? Hatır Senedi kelimesinin cümle içerisinde kullanımı

 

HATIR SENEDi VE MUHASEBE iŞLEMLERi

Günümüz ticari hayatında, gerek şahıs şirketleri ve işletmeleri gerekse sermaye şirketleri, nakit imkanları yanında çek ve senet vasıtasıyla kaydi para yaratmakta ve bu suretle iş hacmini genişletmeye çalışmak
tadır. Ticari senetierin yetersiz kaldığı durumlarda ise, hatır senedi gün-
deme gelmektedir.
Bu çalışmada hatır senedi kavramı , hukuki niteliği ve muhasebe iş
lemleri ele alınmıştır.

TANIMI VE HUKUKİ NiTELiGi
Türk Ticaret Kanunu’nda hatır senetlerine ilişkin düzenleme yer almamakla birlikte, Yargıtay tarafından verilen çeşitli kararlarda, bu tür senetlerin hukuken geçerli olduğu kabul edilmektedir (Poroy ve Tekinalp, 1995, s211 ).
Hatır senedi, tarafların gerçeğe uygun olmadığını bilerek varolmayan bir borcu veya sözleşmeyi varmış gibi göstererek düzenledikleri senettir
(Yılmaz, 1985, s.279) .

Bu tür senetler ortada bir borç olmaksızın, hatır ilişkisine istinaden düzenlenmektedir (Pulaşlı, 1997, s.33) .
Ticaret hayatında karşılaşılan hatır senedi uygulaması kredi sağla mak amacına hizmet etmektedir.

Kişiler , karşılıklı olarak senet düzenlenmekte ve bu senetleri bankada iskonto ettirerek kredi sağlamakta, senetlerin vadesine kadar bu krediler kullanılmaktadır. (Deryal , 1997, s.164).
Bu durumda senedi , vade tarihinde borçlu görünen kişi değil , alacaklı olan kişi ödemek durumundadır (Küçüksavaş, 1997, s.252)

 

Hatır Senedi Geçerli mi?

HATIR ÇEKİNİN ÖDENMEMESİ DURUMUNDA

Çekin karşılıksız çıkması

yani ödenmemesi durumunda tüm sorumluluklar sizin üzerinizde doğacaktır.Şöyle ki:

  • 1-Karşılıksız çek keşide etme suçu
  • 2-İcra takibinin devamı
  • 3-Bankaların çekin karşılıksız çıktığından dolayı bildirim ve yaptırımları

gibi sonuçlar doğacaktır.

ÖDEMEK ZORUNDA KALDIĞINIZ BAKİYEYİ HATIR ÇEKİ VERDİĞİNİZ KİŞİDEN TALEP EDEBİLİRSİNİZ

Hakkaniyet ve hukuk gereği tabi ki hatır çeki verdiğiniz kişiden zararınızı talep etmeniz mümkündür. Bu durumda ispat yükü size ait olduğundan dolayı dava sürecini iyi ve deneyimli bir avukat aracılığıyla yürütmeniz gerekmektedir. Ticari ilişkinin yokluğu, hatır çeki verilen kişi ile herhangi bir mal-alım satımı yapılmadığı ve daha birçok ispatı kanuna dayalı olarak davada sunmalısınız.

SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNABİLİR MİYİM?

Savcılığa suç hakkında şikayette bulunmak her zaman mümkündür, ancak elinizde sağlam delil ve kanıtlar olmalıdır. Aksi taktirde şikayetiniz dikkate alınmayacaktır.

Hatır çekinin tahsil edilmesi uzman bir icra avukatının görevlendirilmesini gerektirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.