Gerçekleştirme görevlileri hangi işlemlerden sorumludur?

memur-11

Gerçekleştirme görevlileri hangi işlemlerden sorumludur?

Harcama birimlerinde yapılan bütün giderlere ilişkin ödeme emri belgeleri ve eki belgeler gerçekleştirme görevlileri tarafından, Genel Müdürlüğümüz “Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” ve “Ön Mali Kontrol Rehberi” gereğince “Personel Giderleri, Yolluklar, Ön Ödeme Avans ve Krediler, Mahkeme Harç ve Giderleri, Makine, Teçhizat, Taşıt ve Demirbaş Bakım Onarım Giderleri vs. Ön Mali Kontrol Formları” doldurulmak suretiyle ön mali kontrole tabi tutulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.