Mali Yönetim Yargı Kararı

Fiyat Farkına İlişkin Seçme Sayıştay Kararları-3

Sayıştay-3

Fiyat Farkına İlişkin Seçme Sayıştay Kararları-3

(Not:kararların bir kısmı 2886 sayılı kanun kapsamındadır!!!!!)

3. Daire
Karar Tarihi : 21.5.1998
Tutanak No : 235
İstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1995
88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Esasların 9.2.2 (b) fıkrasında, sadece “Kalıp, iskele, doğrama ve iksalarda kullanılan kereste için” fiyat farkı ödenebileceği belirtilmiş olup, 21262 poz no’lu “Beton üzerine çam kereste ile kadronlu ahşap döşeme yapılması” imalatında kullanılan kereste için fiyat farkı ödenmesinin mümkün olmadığına,

1. Daire
Karar Tarihi : 1.6.1998
Tutanak No : 6548
Ankara Büyükşehir Belediyesi Saymanlığı 1995
94/6019 sayılı Kararname’nin Esaslarını belirleyen Tebliğin 1’inci maddesinde bu kararnamenin 88/13181 sayılı Kararname Eki Esaslara tabi işlere uygulanacağı belirtilmiştir.
88/13181 sayılı Kararname’nin “Bu Esasların Kapsamına Girmeyen İşler” başlıklı 16’ncı maddesinin (c) fıkrasında ise “Tanımlar” bölümünde belirtilen “iş” sözleşmeleri dışındaki “sözleşmelere” bu kararname hükmünün uygulanamayacağı açıklaması getirilmiştir.
Bu açıklamalardan hareketle kararnamenin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin (c) fıkrasının bu kararnamenin uygulanabileceği “iş”lerin her türlü inşaat, tesisat, onarım, montaj ve bunlarla ilgili taşımaları, ihzaratı, etüd, proje mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini kapsadığı, temizlik veya bakım işi gibi içerisinde malzeme fiyat farkı verilebilecek malzeme bulunmayan işleri ise kapsamadığı görülebilmektedir. Bu nedenle, ………….. Camii temizlik işinde 94/6019 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesine göre fiyat farkı verilmesinin mümkün olmadığına,

1. Daire
Karar Tarihi : 22.9.1998
Tutanak No : 6568
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saymanlığı 1995
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının 23.3.1990 tarih ve A-04/2/170 sayılı yazılarında,
“1.1.1998 tarihinden itibaren rayiç listelerinde fabrikasyon beton harçlarının işyerlerinde rayiçleri yer almakta, bu rayiçler 16057-58-59 poz no’lu fabrikasyon betonu analizlerinde kullanılmaktadır. Aynı analizlerde 03527 poz no’lu analizden hesaplanan vibratörün 1 saatlik ücreti” de yer almaktadır. Bunların yanında 04.042-043-044 poz no’lu rayiçlerde “işyerinde dökülmüş, sıkıştırılmış 1m³ betona yetecek miktarda beton harcının fabrikadan satın alınması, transmikserle işyerine kadar nakli, pompajı dahil fiyatı” analizlerde ise Not:3 olarak “Harç içindeki malzeme miktarının hesabında imal edilen beton cinsine tekabül mevcut analizlerdeki miktarlara itibar edilir.” Notu bulunmaktadır.
Bu duruma göre ….. rayiçler işbaşında olduğundan harç nakli ve pompajda tüketilen akaryakıta fiyat farkı ödenemeyeceği 03527 poz no ile yer alan vibratörün tükettiği akaryakıta fiyat farkı ödenebileceği” belirtilmektedir.
Bu açıklamalar doğrultusunda, 16058 poz no’lu için bünyesine giren kum-çakıl ve çimento miktarlarının nakledilmesinden kaynaklanan akaryakıt fiyat farkının ödenemeyeceğine,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.