Mali Yönetim Yargı Kararı

Fiyat Farkına İlişkin Seçme Sayıştay Kararları-3

mevzuat-9

Fiyat Farkına İlişkin Seçme Sayıştay Kararları-3

(Not: kararların bir kısmı 2886 sayılı kanun kapsamındadır)

7. Daire
Karar Tarihi : 30.6.1997
Tutanak No : 8051
Bursa Karayolları 14. Bölge Saymanlık Müdürlüğü 1994
Personel taşınması işinde, kiralanan taşıtın akaryakıt fiyat farkı hesabında, 90/1216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Esasların 1’inci maddesinin (b) işaretli fıkrası ve sözleşme hükümleri uyarınca tekliflerin verildiği tarihteki fiyatın baz alınması gerektiğinden; teklif alma tarihi yerine, daha düşük olan yılbaşı fiyatının baz alınması suretiyle ödenen akaryakıt fiyat farkının sorumlulara ödettirilmesine,

1. Daire
Karar Tarihi : 13.11.1997
Tutanak No : 6243
Kırşehir İl Özel İdare Müdürlüğü 1994
88/13181 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi’nin 9.2.2. maddesinde, kereste fiyat farkının sadece kalıp, iskele, doğrama, çatı ve iksa işlemlerinde kullanılan keresteye verilebileceği, bu işlerin dışındaki imalâtlarda kullanılan keresteye ise her hangi bir fiyat farkı ödemesinde bulunulamayacağı hüküm altına alınmış olduğundan, 21.281 pozlu “ahşap askılık yapılması” imalâtlarında kullanılan keresteye fiyat farkı verilmesinin mümkün olmadığına,

8. Daire
Karar Tarihi : 18.11.1997
Tutanak No : 3917
Kayseri Köy Hizmetleri 4. Bölge Saymanlık Müdürlüğü 1995
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Sahipli ocaklardan kum-çakıl satın alınması” konulu 1995/11 sayılı genelgesine göre, ihale öncesinde ocak tespitinde olduğu gibi, fiyat farkı uygulamaları sırasında da genelgenin 2.2 paragrafında sayılan kurumlardan alınan fiyatlardan idare lehine olan fiyatın dikkate alınması gerekmektedir.
Yozgat-Sarıkaya-Selimli Sulama Tesisi işine ait fiyat bildirimi yazılarından, belediyenin tespit etmiş olduğu kum-çakıl fiyatının Özel İdare ile Ticaret ve Sanayi Odasının belirlediği fiyatların altında bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla anılan genelge gereğince fiyat farkının belediye fiyatı esas alınarak ödenmesi gerekirken idare aleyhine olan Ticaret ve Sanayi Odası fiyatının esas alınmasının mümkün görülmediğine, söz konusu meblağın sorumlulara ödettirilmesine,

1. Daire
Karar Tarihi : 18.11.1997
Tutanak No : 6257
Bingöl İl Özel İdare Müdürlüğü 1994
94/6019 sayılı Kararname’nin 4’üncü maddesinde, uygulama ayına ait toptan eşya parametresinin hakedişin tanziminin yapıldığı aydan bir önceki aya ait toptan eşya parametresini ifade ettiği belirtilmiş olduğundan, hakedişin düzenleme tarihindeki aylık indeksin esas alınarak fiyat farkı ödenmesinin mümkün olmadığına,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.