GÜNCEL HABERLERTEOLOJİ

Ev Alma Duası…Denenmiş En Güzel Ev Alma Duaları…Ev Alma Salavat, Aşır ve Duaları

Ev almak hepimizin rüyasıdır değerli okurlarımız….Bu rüyaya kavuşmak da ülkemiz şartlarında oldukça zordur….

Lakin yüce yaradan hemen imdadımıza yetişiyor ve bize istediğimiz evi aldırıyor inşaALLAH…..

Yüce yaradının bize istediğimiz evi aldırması tabiki durduk yerde olmayacak değerli okurlarımız….

Bunun için okumamız gereken dualarımızı aşağıda sizler için derledik….

ev alma duası

Değerli okuyucularımız ev almak için okumanız gereken dualar aşağıda lakin vurgulamamız gereken diğer önemli bir konu da tabiki…maddi olarak ev almak için gerekli hazırlıklarıda yapmamız gerekiyor….

Yani hem duamızı okucaz hemde para biriktirecez değerli okurlarımız…inşaALLAH üce yaradanımızda bize istediğimiz evi verecek….

Bunun için okumamız gereken birbirinden güzel dualarımızı sizler için hazırladık….

Sitemizde ayrıca dularımızın kabul edilmesi için yapılması gereken hususları anlatan bir makalemiz daha var…

Bu makaleyide mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz değerli okuyucularımız….

Sitemizde yer alan ev alma dualarımız denenmiş dualar olup, sizlerinde bildiği ilave etmek istediği dualar varsa lütfen yorum kısmına yazınız…..

ev alma duası

Ev almak için dua olarak bilinen bu muazzam niyaz, Allahu Teala’nın esmaül hüsnasından (güzel isimlerinden) olan 4 adet esma ile dua ifadelerinden oluşur. Aslında bu niyaz, hacet dualarından biridir, ne var ki bu dua hane almak üzere de okunabilir. Duanın tesirlerine değin pek çok söylenti bulunmakta olup İslam alimleri tarafından da şiddetle önerilen bir duadır.

Ev almak için dua, kendi evine sahip olmak isteyen ve başkasının kirası altında bulunmak istemeyen müminlerin sıkça okudukları bir duadır. Bu yazımızda duanın sözleri ile okunma adabı konusunda da en güzel açıklamaları yapacağız.

Ev almak için okunması gereken bu dua, kadim (daha önceki) bir dua değildir. Evet, hane almak için duanın geçmişi çok eski zamanlara kadar gitmez. Başka bir ifadeyle bu dua kadim bir niyaz değildir. Çünkü İslam aleminde “kiracı” veya “hanesiz” gibi kavramlar daha önceki dönemlerde çok fazla bilinmezdi.

ev alma duası

Bu dönemlerde topraksız köylüler bile evlenir evlenmez küçük de olsa kendisine ait bir ev sahibi olurdu. Zira İslam dünyasında “ev”,  kişinin ve ailesinin en mahrem alanı kabul edilirdi. Bu alan özel bir anlam taşırdı ve bu bağlamda yabancı olarak görülen herkese burası na-mahrem bir alan sayılırdı.

İslam aleminin hem ekonomik ve kültürel zenginliğini hem de güç ve itibarını yavaş yavaş kaybetmeye başladığı 18. asırdan sonra ise, evvela İstanbul, Bağdat ve Mısır’ın başkenti gibi büyük merkezlerde olmak üzere “kiracı” denen ifade ve kavram ortaya çıkmaya başladı.

Bu anlamda ev almak için dua ifadesi ve tabiri de yine bu asırlarda ulema içerisinde yer alan büyük zatlar tarafından ilgili kişilere okunarak öğretilmiş bir dua ve niyazdır. Fakat bu mübarek duanın hem esmaları hem de lafızları mukaddes ifadelerden seçilip derlendiği için dua son derece tesirlidir.
Bu mühim bilgileri verdiğimize göre şimdi de ev almak için duanın detaylarına ve uygulama biçimine geçelim, işte başlıyoruz:

ev alma duası

Ev Almak için Dua Günün Hangi Zamanı Okunmalıdır?

Bilindiği gibi duaların makbul olduğu zamanlar ve vakitler vardır ve ev almak için dua da bereket ve rızık duaları içerisinde yer aldığı için, duanın okunma vakti genellikle seher vakti olarak bilinen sabah namazı

vakitleridir. Bilinen bir gerçektir ki iaşe (geçim) ve zenginlik dualarının en makbul olduğu vakit aralığı, seher vakti olarak bilinen sabah namazı ile gün doğumu arasındaki zaman dilimleri olarak bilinir.

Ne var ki şu gerçeğin de altını çizmek gerekir ki kişi ihtiyaç duyduğu her zamanda Cenab-ı Rabbülâlemin’e yakarabilir. Allah’ın icabet kapıları her zaman açıktır ve dua için tek bir zaman belirlemek yanlış olur. Ancak kandil geceleri, cuma günleri, bayram sabahları gibi vakitler, Cenab-ı Rabbülâlemin’in dualara daha ziyade icabet ettiği ve icabetin arttığı zaman dilimleridir.

Ev Almak için Dua Öncesinde Neler Yapılmalıdır?

Ev almak için duaya durmadan ve Allah’a karşı içli bir şekilde yakarmadan önce mutlaka abdest alınmalıdır. Çünkü bir kişinin abdest alarak Allah’a yönelmesi ve yakarması, duayı daha makbul hale getirir ve kişinin duaya verdiği önemi anlatır.

Ayrıca niyaz edecek kişi, şayet dua öncesinde 4 rekat nafile namazı kılar ise, bu durumda çok daha güzel sonuçlar alınacaktır inşallah. Çünkü bu durumda güzel neticelere erişmek daha olasıdır. Ancak dua konusunda görüş bildiren alimler, genellikle abdest almanın mecburi olduğunu vurgulamış, nafile namazı kılmanın ise kişinin isteğine ve arzusuna bağlı olduğunu ifade etmişler.

Ayrıca şu gerçeğe de değinmekte fayda var ki, ev almak için dua eden kişi mümkünse hiç kimsenin olmadığı bir yerde niyazda bulunmalı ve duasının içeriği ile ilgili hiçbir insana bilgi vermemelidir. Çünkü bütün mühim hacet ve istek dualarında ketum davranıp başka şahıslara bilgi vermemek gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunulur hep.
Bu önemli noktalara temas ettiğimize göre artık ev almak için duanın sözlerine ve yapılış şekline başlayalım:

Ev Almak için Duanın Sözleri

Ev almak için Allah’a içini dökecek ve yakaracak şahıs evvela besmele çekmeli ve hemen ardından da 4 adet esma okumalıdır. Esmaların okunmasının ardından da dilek duası niyaz edilecektir.

Buna göre ev almak için duanın tam ifadeleri aşağıdaki gibidir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Muğni

Ya Latif

Ya Ganiyy

Ya Vehhab

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru ve ileyhil masiru ve hüve ala küllü seyin kadir.

Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

La ilahe illellahü sükran li nimetih.

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..

Eselükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra. aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

Duanın mübarek ve mukaddes ifadeleri burada bitiyor, sözler bittikten sonra “amin” denilerek eller yüze sürülür ve içtenlik içerisinde duygular hissederek bu içli niyaz bitirilmiş olur.

Ev Almak için Dua Konusunda Çok Ehemmiyetli Bir Öneri

Dualar, bütün insanların hayatına ve bu arada bizim de hayatımıza anlam katan ve bizi içsel manada güçlendiren, bize kuvvet veren kelimeler ve ifadelerdir. Bu konuda size Türkçedeki en geniş kapsamlı geniş dua kitabı olan “Her Kapıyı Açan Anahtar Dualar” isimli dua kitabını mutlaka inceleyip okumanızı tavsiye ediyoruz.

Gideceğiniz sayfada okuyacağınız yorumlar birçok kişiyi hayrete düşürdü, eminiz ki siz de hayretler içerisinde kalacaksınız. Çünkü mucizeye şahit olacaksınız. Bu şaşırtıcı yorumları okumak ve kitabı indirmek için şu linke tıklayın. (Buraya tıklayıp Her Kapıyı Açan Murâd Duaları kitabını indirebilirsiniz.)

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz:

İlgili resim

Ev Almak İçin Okunacak Çok Etkili ve En Güçlü Dua

Ev almak hepimizin en büyük hayalidir. Ama maalesef maddi sorunlar yüzünden bu hayallerimizi gerçekleştiremiyoruz. Ev alamamak sizi hemen karamsarlığa düşürmesin. Mülkün sahibi Allah’tır ve Allah’tan istemesini bilmeliyiz. Allah’a dua ederek ev almak için Allah’tan yardım dilemeliyiz. Biliniz ki Allah edilen duaları kabul edecektir. Bugün sizlere ev almak için okunacak en güçlü duaları göstereceğiz. Ev almak için okunacak duaları muhakkak inanarak okumanız gerekir. Çünkü dua denenerek okunmaz. Bazı sitelerde yazan ” Bu dua denendi ” laflarını kınıyoruz. Çünkü dualar denenmez. Dualar inanarak Allah için edilen bir ibadet şeklidir.

İçindekiler

Dualar Okunurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

1- Öncelikle boy abdesti alınız. Daha sonra kendinizi rahat hissedeceğiniz sessiz bir yere geçiniz. Bu yer evinizin bir odası ve ya cami de olabilir.

2- Daha sonra aşağıda yazılan duayı dört defa üst üste okuyun.

3- Dua bittikten sonra, niyetinizi belli ederek ellerinizi açarak Allah’a duanızı ediniz. Dua etmeden önce tövbe etmeyi ve salavat getirmeyi unutmayınız.

Ev Almak İçin Okunacak Dualar

Ev Almak İçin Okunacak Duanın Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim”

“Subhane rabbiyel aliyyil alel Vehhab”

Ya Müheymin ,Ya Bari, Ya Fettah, Ya Semi, Ya Latif, Ya Hafız, Ya Kebir, Ya Mucib, Ya Kadir, Ya Berr, Ya Rauf, Ya Nafi

“Bismi’l-lâhi ‘alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahherte velâ te’hîre mâ’accelte.” (Amin)

Bir Başka Ev Alma Duası – Kulillahumme Duası

Bu duayı okuyarak da dileğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kulillahumme duası da çok etkili ve güçlü duadır.

 1. Kullilahumme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü biyedikel hayr inneke ala küllü şey’in kadiyr
 2. La ilahe ilallahu vahtehu la şerike leh lehul mülkü ve lahül hamdu ve hu ve ala şey’ün kadiyr.Subhanallahi vel hamdu lillahi vela ilahe ilallahü vallahü ekber,vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.
 3. Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyida ve mevlana muhammedinin nuriz zatiyyi ve sirrris sariyyi sirruha fi cemiy’il asarı vel esmai ves sifati ve sellim tesliyma .

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Şans Duası

Bu duaları ve salavatları 333 defa okuyarak ev almak için maddi gücünüz olacaktır. Amin diyerek birbirimize destek olalım.

12 Esma ile Okunan Ev Alma Duası

12 Esma ile okunan ev alma duası da güçlü ve etkili dualar arasında yer almaktadır. Bu duayı ne kadar çok okursanız o kadar duanız kabul olacaktır. İşte Dua;

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Subhane rabbiyel aliyyil alel Vehhab”

Ya Müheymin,Ya Bari,Ya Fettah,Ya Semi,Ya Latif,Ya Hafız,Ya Kebir,Ya Mucib,Ya Kadir,Ya Berr,Ya Rauf,Ya Nafi

“Bismi’l-lâhi ‘alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahherte velâ te’hîre mâ’accelte.” (Amin)

Ev Almak İçin Okunan Diğer Dualar

 • Ev almak isteyen kişiler 19 gün boyunca hiç ara vermeden her sabah 7 defa besmele, 7 defa istiğfar, 7 defa kelime-i şehadet, 7 defa salavat, 7 defa La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim, 7 defa Allahu Ekber okumalıdır.
 • Pazar günü akşam namazından sonra başlayıp, 7 gün boyunca her gün 4000 defa “Hasbünallahü ve nimel vekil” okunması ev almak isteyenlerin yapabileceği duadır.
 • Her gün kılınacak sabah namazının ardından 101 defa Fatiha suresini okuduktan sonra, 101 defa “Ya Kafi, Ya Gani, Ya Muğni, Ya Fettah, Ya Rezzak” okuyarak 3 defa şöyle dua edilmelidir; “Ya kafi ekfina, Ya muğni ağnina, Ya Fettah iftah lena babe rahmetike, Ya Rezzak urzukna bi lutfike ve Keremike ve bicahi sahibi’l – vesileti seyyidina Muhammedin aleyhi’s – salatü ve’s – selam.” Bu şekilde dua edildiğinde ev almak isteyenlerin dileklerine kavuşmasına Allah yardım edecektir.
 • “Ya mübdie’l beraya ve müide ha ba’de fenaiha bi kudretihi Ya Mübdiu” Meali “Ey mahlukatı hiç yoktan var eden ve hepsi yok olup gittikten sonra kudretiyle tekrar diriltecek olan! Ey Mübdi” Bu duayı ev almak isteyen, evlenmek isteyen, yeni bir işe girişen herkes 41 defa okumalıdır. Allah’ın izniyle istediğine kavuşacaktır.

Günümüzde ev sahibi olmak çok daha önemli bir hale gelmiştir. Bizde bu sayfamızda sizler için detaylı bir şekilde ev almak için gerekli manevi reçeteyi sunacağımız gibi yan menüde bulunan diğer yazılarımızda da en çok sorulan sorulara verilen cevaplar ve maddi konulara da değineceğiz.

Bu sayfanın devamında aşağıda neler bulacaksınız?Ev almak için okunacak dualar, esmaül hüsna ve salavatlar olmak üzere 3 bölümde anlatılmaktadır.

Kolay Ev Sahibi Olmak İçin Dualar

Birçoğumuzun içinden geçen en büyük isteklerden birisi de ev almaktır. Çünkü bir eve sahip olduğumuz zaman giderlerimizin önemli bir kısmı eksilmektedir. Bunun yanı sıra herkes bir işlem yaptıracağında kendi evinde yaptırmak, bir eşya alacağında oradan hiç kıpırdatmak zorunda kalmayacağı bir yerde olmak istemektedir. Tüm bunlarda insanların ancak kendi evlerinde mümkün olabilmektedir.


Ev almak günümüzde pekte kolay değildir. Zira gelir ve gideri dengelemek ve bu denge içerisinde bir de tasarruf yapmak gibi bir sınav ile bizleri karşı karşıya bırakır. Fakat Rabbimizin izni ile bu sınav da başarı ile geçilir ve sahip olmak istediğiniz ev, sizlerin önlerine serilir.Rabbimiz sığınma ve barınma amacı ile de bizlere dualar göndermiştir. Bu dualar bizlerin hayırlı bir şekilde ev almasına yardımcı olacak, bizleri kuvvetlendirecek, paramızın bereketini çoğaltarak bizlere çok daha alım gücü sağlayacak dualardır. Siz de zorlanmadan, kısa süre içerisinde ev almak istiyorsanız, bahsedeceğimiz duaları mutlaka denemelisiniz.

 • Günlük beş vakit namazınızı kıldıktan sonra, her bir namazın ardından şu duayı okuyabilirsiniz.

Okunuşu:Ve kâle lehum nebiyyuhum innallâhe kad bease lekum tâlûtemelikâ(meliken), kâlû ennâ yekûnu lehul mulku aleynâ ve nahnu ehakku bil mulki minhu ve lem yu’te seaten minel mâl(mâli), kâle innallâhestafâhu aleykum ve zâdehu bestaten fîl ilmi vel cism(cismi), vallâhu yu’tî mulkehu men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun).”

Anlamı:  Peygamberleri onlara, “Allah, size Tâlût’u hükümdar olarak gönderdi” dedi. Onlar, “O bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha lâyığız. Ona zenginlik de verilmemiştir” dediler. Peygamberleri şöyle dedi: “Şüphesiz Allah, onu sizin üzerinize (hükümdar) seçti, onun bilgisini ve gücünü artırdı.” Allah, mülkünü dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

Bu duanın 19 gün boyunca aralıksız olarak her namaz vaktinden sonra okunması gerekmektedir.

 • Çeşitli dilek duaları da ev almak niyeti ile okuyabileceğiniz dualardandır. Ev almak için okuyacağınız bu dua, hem Esmalar hem de duaların birleşimi ile oluşmaktadır.

Okunuşu: “Subhane rabbiyel aliyyil alel Vehhab. Ya Müheymin, Ya Bari, Ya Fettah, Ya Semi, Ya Latif, Ya Hafız, Ya Kebir, Ya Mucib, Ya Kadir, Ya Berr, Ya Rauf, Ya Nafi. Bismi’l-lâhi ‘alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahherte velâ te’hîre mâ’accelte.”

Bu duayı abdest aldıktan sonra besmele ile başlayarak okumalısınız. 3. 5 ya da 7 kez bu duayı tekrar edebilirsiniz. Sabah namazı ya da yatsı namazı sonrasında okunması daha tesirlidir.

Kulillahümme Duası

Yatsı namazından sonra, gece yarısı vaktinde abdestinizi alın. Eğer imkânınız varsa ve mümkünse gusül abdesti almanız çok daha faydalı olacaktır. Daha sonra Allah rızası için 2 rekat namazınızı kıldıktan sonra aşağıdaki dilek duasını okuyabilirsiniz. Her bir duayı 333 kez okumanız gerekmektedir.

Okunuşu:

 • “Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).”
 • ” La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’ün kadiyr.Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”
 • “Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve mevlana fi cemiy’il asarı ve esmai ves sifati ve sellim tesliyma.”

Anlamı: “Mülkün sahibi olan Allah’ım. Mülkü dilediğin kişiye verirsin ve dilediğinden de mülkü alırsın. Ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır, senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kâdirsin”.

Tüm bu dualar mülk ve dilek dualarıdır. Bu duaların tesirli olabilmesi için sizlerin de etkisini arttıracak faaliyetlerde bulunmanız gerekir. Yani çalışmalı, helalinden kazanç elde etmeli ve bu kazançtan tasarruf etmesini bilmelisiniz. Evinizin bereketini koruyabilmek için her daim her işinize Besmele-i Şerif ile başlamalı, gündüz saatlerinde muhakkak bir işle meşgul olmalısınız. Hayatın normal seyri dışında hiçbir şey yapmadan bu duaların kabulünü beklemek batıl bir davranış olacaktır.

Ev Sahibi Olmak İçin Okunacak Esmalar

Birçoğumuz ev sahibi olmak için Rabbimize dua ediyor, çeşitli tertipleri günler boyunca uyguluyoruz. Bunlar elbette ki hem güzel ibadetler hem de etkin bir vakit kullanımıdır. Fakat bazılarımızın gerçekten de bu tarz tertipleri uygulamaya yetecek vakti yoktur. Böyle bir durumda da yardımımıza koşacak olan Esma’ül Hüsna’lardır. Esma’ül Hüsna, Yüce Allah’ın 99 isminden oluşan ve hem bu dünyada hem de ahirette dileyebileceğiniz her şeyi, yaşayabileceğiniz tüm sorunları çözebilecek hikmete sahip olan mucizelerdir. Allah, şüphesiz ki bu 99 ismin tüm kudretini içinde barındıran, en yüce, en güzel isimdir.

Esma adını verdiğimiz bu isimlerin her birinin başka bir anlamı bulunmakla beraber, her birinin sizleri etkileyecek ve sorununuza çözüm üretecek hikmetleri vardır. Ev sahibi olmak isteyen müminler için de başvurulabilecek Esmalar bulunmaktadır.

Mal ve mülk sahibi olmak isteyen kişilerin bu 99 isimden 12’sine başvurmaları gerekmektedir.  Esma’ül Hüsnaları sıralı bir biçimde okumalısınız.

 • Öncelikle imkânınız varsa Allah rızası için bir gusül abdesti alın. Ve ardından en temiz niyetiniz ile odaklanarak, duanıza başlayın.

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Subhane rabbiyel aliyyil alel Vehhab. Ya Müheymin, Ya Bari, Ya Fettah, Ya Semi, Ya Latif, Ya Hafız, Ya Kebir, Ya Mucib, Ya Kadir, Ya Berr, Ya Rauf, Ya Nafi. Bismi’l-lâhi ‘alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahherte velâ te’hîre mâ’accelte.

ev alma duası

Ev Almak İçin Okunacak Esma’ül Hüsnaların Anlamları

 • El Müheymin: Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, yaratıklarını koruyan, kollayan anlamını taşımaktadır. Tüm varlıkları yarattığından itibaren ilgilenen, koruyup kollamaktan vazgeçmeyen anlamlarına gelir.
 • El Bari: Yaratılanların tümünü bir örneği olmadan yaratan, hepsini birbirine uyumlu yaratan, kusursuz bir yaratma gücüne ve kudretine sahip olan anlamlarına gelmektedir.
 • El Fettah: Kullarının maddi ve manevi tüm sorunlarını çözen, tüm kapıları ona açan, her türlü sıkıntıyı ortadan kaldıran anlamlarına gelmektedir.
 • El Semi: Her varlığın hareketlerini ve seslerini duyan, her sesi anlayıp işiten anlamlarına gelmektedir.
 • El Latif: İhsanı ve lütfu bol olan, kullarının her isteğini yumuşakça karşılayan anlamlarına gelir. Bu esma önemlidir; çünkü her türlü dert, sıkıntı ve dilek için zikredilebilecek bir Esma’dır.
 • El Hafız: Yapılan tüm işlerin ve davranışlarının tümünü gören, bütün inceliklerini koruyan, kendisine sığınanı muhafaza eden anlamlarına gelmektedir.
 • El Kebir: Büyüklüğünün ve şanının yüceliğinin hududu olmayan, büyüklüğünü ancak kendisi bilen ve başkaları tarafından asla bilinemeyecek olan anlamlarına gelmektedir.
 • El Mucib: Canlıların ve cansızların isteklerini ve ihtiyaçlarını kendilerinden daha iyi bilen, kullarının dualarını duyan ve kabul eden, duaları işiten ve cevap veren anlamlarına gelmektedir.
 • El Kadir: Sonsuz güç ve kudret sahibi olan, her istediğini, istediği gibi sonsuz güç ve kudretiyle donatan anlamlarına gelmektedir.
 • El Berr: Kullarına karşı merhametli olan, onları hayırlara ulaştıran, cömert ve ihsanı bol olan anlamlarına gelmektedir.
 • Er Rauf: Rahmeti ve merhameti bol olan anlamlarına gelmektedir.
 • En Nafi: Faydalı şeyler yapan, bütün mahluklara fayda ve hayır sağlayan anlamlarına gelmektedir.

İlgili resim

Ev Almak İçin Salavat

Üstat Muhterem der ki, “Cenabı Hakk’ın rahmet ve hazinesinin en kıymetli pırlantası ve kapıcısı Hz. Muhammed (sav)’dir. O kapının birinci anahtarı Besmele-i Şeriftir. İkinci ve en kolay anahtar ise salavat getirmektir.” Bilindiği üzere ömründe bir kez bile olsa Hz. Muhammed’e (sav) selam ve salat getirmek muhakkak suretle farzdır. Böyle büyük bir güce sahip olan salavat, Allah’ın izni ile her soruna da kadirdir.

Dinimizde salavat getirerek çözülemeyecek bir sorun yoktur. Her bir sorun için ayrı ayrı birçok salavat vardır. Elbette bunların tümünün Rabbimizin rızası ile okunması şarttır.

Bu yazımızda ev almak için, mal ve mülk edinmek için okuyabileceğiniz salavatlardan birkaç örnek vereceğiz.

 • Allahümme salli ala nuril envar. Ve sirril esrar. Ve tiryakıl ağyar. Ve miftahı babil yesar. Seyyidina muhammedinil muhtar. Ve alihil athar. Ve ashabihil ahyar* Adede
  niamillahi ve ifdalih.

Anlamı: Allah’ım! Nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in temiz aline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun.

Bu salavat aklınıza gelebilecek her türlü isteğiniz için okunabilecek bir salavattır. Buna karşın rızkı arttırır ve korumanızı sağlar; dünyada ve ahirette sizlere kolaylık verir. Aynı zamanda bu salavat Ahmet Bedevi’nin (ra) salavatıdır.

 • Esselamü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berakatüh.

Anlamı: Ey Allah’ın has peygamberi! Selam sana. Allah Teâlâ’nın rahmet ve bereketi de yine senin üzerine olsun.

Bu salavatı her gün 100 kez arka arakaya okuyan kişi, hem maddi hem de manevi olarak yükselişe geçer. Refah içinde yaşar ve rızkı da sürekli genişler.

 • Allahümme salli alâ Muhammedin, abdike ve Resûlike ve salli alel-müminîne vel-müminât. Vel-müslimîne vel-müslimât.

Anlamı:  Allah’ım. Kulun ve Resulün Hz. Muhammed’e (sav) salat et. Mümin olan erkek ve kadınlara, Müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurur: “Eğer bir kimse malının çok olmasını istiyorsa, bu suretle salavat okusun.”

kaynak:www.evalmaduasi.com, www.duavekuran.com,www.elmakokusu.com

2 thoughts on “Ev Alma Duası…Denenmiş En Güzel Ev Alma Duaları…Ev Alma Salavat, Aşır ve Duaları

 • ev almak isityorum maddi destege ihtiyacım var….

  Yanıtla
  • admin

   Telefon numarası sitemiz kuralları gereği yayınlamıyoruz….

   Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.