GÜNCEL HABERLERİhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

EKAP Kaydı Olmayan İş Deneyim Belgelerinin Durumu

EKAP KAYDI OLMAYAN İŞ DENEYİM BELGELERİNİN DURUMU

 

İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden itibaren iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden düzenlenmektedir. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerinin asıllarının ise 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

Ayrıca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.

EKAP’a kayıt  zorunluluğu ile ilgili  akla gelebilecek bazı sorular şunlardır.

1. İhaleye sunulmuş olan iş deneyim belgesinin EKAP’a kaydedilmemiş olması o belgeyi yok mu kılar?

Bu noktada ihalede iş deneyim belgesi sunulmuş ve geçerli bir belge olmasına rağmen sırf EKAP’a kayıt edilmediğinden dolayı geçerli kabul edilmemesi eleştiri konusu olabilecektir.

Zira bu durumda belgenin aslı zaten ihaleye sunulmuştur. Asıl belge üzerinden komisyonun değerlendirme imkanı vardır. Yok belgenin sıhhati üzerinde bir tereddüt vaki ise, zaten ihale komisyonu, aday veya isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkilidir.

Aksi bir anlayış EKAP’a kayıt işlemlerini yeterlilik kriterine dönüştürecektir.

Benzer bir olaya ilişkin Danıştay kararında, özel sektöre gerçekleştirilen yapım işlerinde, sözleşmenin sırf noter onaylı olmaması nedeniyle verilmiş olan iş deneyim belgesinin yok sayılamayacağına karar verilmiştir. (İlgili karar sitemizde yer almaktadır)

2. İş deneyim belgesi düzenlenmeyen durumlarda EKAP’a kayıt zorunluluğu

Söz konusu işlerde;

-Sözleşme

-Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri,

-Personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belge olarak sunulacaktır.

EKAP’a kayıt zurunluluğu, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen iş deneyim belgelerini kapsadığı için burada kayıt zorunluluğundan bahsedilemeyecektir. Ancak, bir sonraki başlıkta da ele alınacağı üzere yapım işlerinin ayrı bir yeri bulunmaktadır.

3.Özel sektöre gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin düzenlenen iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıt kayıt zorunluluğu

Özel sektöre gerçekleştirilen yapım işlerinde, iş deneyim belgesi belediyeler, bayındırlık iskan il müdürlükleri ve yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenecektir.

Bu çerçevede özel sektörde gerçekleştirilen bir yapım işi için iş deneyim belgesi;

-Belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye,

-Belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğü (bayındırlık ve iskan il müdürlüğü),

-İlgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların (belediye veya çevre ve şehircilik il müdürlüğü) dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar,

tarafından düzenlenecektir.

Ayrıca, ilgili belediye tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından; Çevre ve şehircilik il müdürlüğünce düzenlenen iş deneyim belgeleri ise, valilik tarafından, onaylanacaktır

Bu noktada özel sektöre gerçekleştirilen yapım işlerinde iş deneyim belgesi -hizmet alımları ve mal alımlarından farklı olarak- iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir. Bu itibarla anılan belgelerin de EKAP’a kaydı gereklidir.

4.İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgeleri EKAP’a kayıt edilmeden kullanılabilir mi?

Söz konusu belgeler EKAP’a kayıt edilmeden de kullanılabilecektir.

5.Ekap’a kaydedilen iş deneyim belgelerinin ihalelerde teklif zarfı içinde sunulmasına gerek var mı?

EKAP’a kaydedilen iş deneyim belgelerinin de ihalelerde teklif zarfı içinde sunulması gerekmektedir. Bu noktada iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanmasında iş deneyim belgesinin, EKAP kaydı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecek olup, yapılan sorgulamada, bir uyumsuzluk olduğunun belirlenmesi durumunda, sunulan belgenin geçerliğine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından gerekli incelemenin ve değerlendirmenin yapılması gerekmektedir.

kaynak :malihakem.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.