MALİYE MEVZUATI

Devlet Muhasebesinde Yapılan Önemli Hatalar Nelerdir?

muhasebe-4

Devlet Muhasebesinde Yapılan Önemli Hatalar Nelerdir?

1- HESAP BAKİYESİ HATALARI Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (Bundan böyle Yönetmelik olarak anılacaktır.) ile her hesabın bakiyesi bir anlam ifade eder duruma gelmiştir. Hesaplar niteliklerine göre Detaylı Hesap Planlarında sınıflandır
grubu bazında aşa
1-Dönen Varlıklar
2-Duran Varlıklar
3-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4-Uzun Vadeli Y
5-Özkaynaklar
6-Faaliyet Hesapları
7-Maliyet Hesapları
8- Bütçe Hesapları
9-Nazım Hesaplar 1 kodu ile başlayıp 5 koduna kadar devam eden hesaplar bilanço hesabıdır. Bilanço; belli bir tarihte varlıkları, yükümlülükleri ve öz kaynakları gösteren tablodur. Kesin mizanda yer alan hesapların borç kalanları bilançonun aktif hesaplarını, alacak kalanları da bilançonun pasif hesaplarını verir. Aktif ve pasifi düzenleyici hesaplar bulundukları grupta eksi değer olarak gösterilir.
Bu nedenle; Bilançonun aktifinde yer alan, 1 ve 2 kod numarası ile başlayan hesaplar, (aktifi düzenleyici 103, 106, 257, 268 ve 299 numaralı hesaplar ile tek hazine sistemindeki dönem sonları dışında 102 nolu hesap hariç) ya bakiye vermeyecek ya da borç bakiyesi verecektir. İstisna olan aktifi düzenleyici hesaplar hariç olmak üzere, 1 ve 2 kodu ile başlayan hesaplar kesinlikle alacak bakiyesi vermeyecektir.
Bilançonun pasifinde yer alan, 3 ve 4 kod numarası ile başlayan hesaplar, (pasifi düzenleyici hesaplar hariç) ya bakiye vermeyecek ya da alacak bakiyesi verecektir. Pasifi düzenleyici hesaplar hariç olmak üzere, 3 ve 4 kod numaları hesaplar kesinlikle borç bakiyesi vermeyecektir.
Faaliyet Hesapları 6 Bütçe Hesapları ise 8 kodu ile başlamaktadır. Bu hesaplar dönem içinde niteliklerine uygun bir şekilde bakiye verecek; ancak dönem sonunda kesinlikle bakiye vermeyecektir. Muhasebe birimlerinde, aralık ayı işlemlerinin yapılmasını takiben geçici mizan çıkarılacak ve geçici mizanda bakiyeleri bulunan faaliyet ve bütçe hesaplarının tamamı dönem sonu işlemleri yapılarak kapatılacaktır.
Böylece, kesin mizanda bu hesapların bakiyesi bulunmayacak, bu hesaplara ilişkin tek bir sonuç, dönem faaliyet sonucu olarak, 590 ve 591 nolu hesap aracılığıyla bilançoya aktarılacaktır.
Nazım Hesaplar ana hesap grubu; varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının dışında, muhasebenin bilgi verme görevi yüklediği işlemler ile gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır. Bu hesap grubunun altında aşağıdaki hesap grupları bulunması zorunludur.
90- Ödenek Hesapları
91- Nakit Dışı Teminat ve Kişilere ait Menkul Kıymet Hesapları
92- Taahhüt Hesapları
93- Verilen Garanti Hesapları Bu hesap gruplarının altındaki hesaplar mutlak suretle karşılıklı çalışacaktır. Yani, 90 nolu yardımcı hesap grubunun altında yer alan hesapların herhangi birinin karşılığında yine bu yardımcı hesap grubunun altındaki bir hesap çalışmak zorundadır. Bunun tek bir istisnası dahi yoktur. Bu nedenle yukarıda anılan hesap gruplarının bakiyesi her zaman sıfır olmak zorundadır.
Üç düzeyli ana hesaplar nasıl bakiye veriyorsa bu hesaba ait yardımcı hesaplarında aynı yönde bakiye vermesi gerekir. Örneğin, 250 Arazi ve Arsalar Hesabının ya bakiye vermemesi gerekir ya da borç bakiyesi vermesi gerekir. Kesinlikle alacak bakiyesi veremez. 250 Arazi ve Arsalar Hesabının yardımcı hesaplarının tamamının da ya bakiye vermemesi yada borç bakiyesi vermesi zorunludur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.