Devlet Memurları Kanunu’nda Mali Sorumluluk Kavramı

Personel-1

Devlet Memurları Kanunu’nda kavramı;
söz konusu Kanun’un 12. ve 13.maddeleri, devlet memurlarının kişisel
sorumluluk ve zararları hakkındadır. Buna göre, devlet memurunun kasıt,
kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın
ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi hükme
bağlanmıştır. Diğer taraftan kişilerin, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili
olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel
aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açabileceği hükme bağlanmıştır.
Burada bahsi geçen kusura dayalı sorumluluktur. Ancak bu durum idarenin
kusursuz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz ve sadece husumetin idareye
yöneltileceğini gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.