2016 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifesi 25/12/2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

2016 yılına ait MTV değerleri geçen yıla ait MTV değerlerinin  5,58 olarak açıklanan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlendi.

Yeniden değerleme oranına göre artırılan 2016 yılı değerleri aşağıdaki gibidir:

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

İndirim uygulanacak taşıtlar

  • otomobil,
  • kaptıkaçtı,
  • arazi taşıtları ve benzerleri

indirimli motorlu taşıtlar vergisi uygulamasından faydalanmaktadırlar.

İndirimli vergiden faydalanmak için ne yapılacak

  • Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’i hesaplanacak

(Kasko değerlerine http://www.tsb.org.tr/motorlutasitvergisi.aspx?pageID=847 adresinden ulaşabilirsiniz)

  • Kasko değerinin %5 i tarifede yer alan taşıta ait vergi ile karşılaştırılacak
  • Taşıtın vergisi kasko sigortası değerinin %5 ini aşması halinde bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi, ödenecek vergi tutarı olacaktır.

Örnek:

1801-2000 cm3 motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş arası otomobilin (I) sayılı tarifede yer alan vergisi 2.772,00TL ve ilgili taşıtın Kasko sigortası değerinin de 50.000,00TL olması halinde;

50.000,00TL  X  %5 = 2.500.-TL olarak hesaplanacak.

Tarifeye göre taşıtın vergisi olan 2.772,00TL, kasko sigorta değerinin %5 i olarak hesaplanan 2.500,00TL yi aştığından MTV olarak bir alt kademedeki vergi olan 1.760,00TL ödenecektir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenecek?

Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır.

Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır.

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline yetki verilen banka veya özel finans kurumu şubelerine ödenir.

Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve tescil veya satış nedeniyle malik değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenecektir.

kaynak:Ismail Sengün, S.M.Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi/Ortak at ORTAK Seminer Merkezi