Devlet MemuruGÜNCEL HABERLERKARİYER

BOŞ KADROYA KURUM İÇİNDEN VEKİL ATANMASI

İmzalayan bayan-2

BOŞ KADROYA KURUM İÇİNDEN VEKİL ATANMASI

a- Atanma Koşuları

 

Memurların kurum içinden boş kadrolara vekaletlerinde herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Yani tüm boş kadrolara kurum içinden vekil atanabilecektir.

b- Vekalet Aylığı Ödenecek Memurlar

 

DMK’nın 86 ncı maddesine göre, boş kadroya kurum içinden atanan memurlara, bu vekalet görevinin ücretsiz olarak gördürülmesi esastır. Ana ilke bu olmakla birlikte, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda mali, nakti ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık[1] kadrolarının boş veya boşalmış olması hallerinde, bu kadrolara kurum içinden vekil olarak atanan memurlara vekalet aylığı ödenir.

Kanun, boş saymanlık kadrosuna aylıklı vekalet edeceklerde memur olma koşulunu aramış fakat kurum içi veya kurum dışı ayrımı yapmamıştır. Ancak boş saymanlık kadrosuna açıktan vekil atanması mümkün değildir.

Kanımızca, DMK’nın 86 ncı maddesinde bir boşluk vardır. Anılan maddenin birinci fıkrasında sayılan nedenlerle geçici olarak boşalan kadrolardan bazılarına kurum içinden vekil olarak atanan memurlara vekalet görevlerinin üçüncü ayından, kurum dışından atananlar ile kurum içinden ilkokul öğretmenliği ve veznedarlık görevlerine vekil olarak atananlara ise vekalet görevlerine başladıkları tarihten itibaren ödenmesine karşılık; boş olan kadrolara istisnalar dışında vekalet aylığı ödenmeyeceği yolundaki temel ilke hükmünü anlamak mümkün değildir. Daha açık bir deyimle, geçici olarak boşalan kadrolara kurum içi ya da kurum dışı memurlar arasından vekil olarak atananların bazılarına vekalet görevlerinin üçüncü ayından itibaren, ama mutlaka, vekalet aylığı ödendiğine göre, henüz bir memur atanmamış olması nedeniyle boş olan bir kadroya kurum içi ya da kurum dışı memurlar arasından atanan vekillere, bazı istisnalar dışında, vekalet görevinin ücretsiz yaptırılması garipliği kadar adaletsizliği de birlikte taşıyan ve uygulanması fiilen imkansız bir hüküm niteliği taşımaktadır.[2]

[1] Muhasebe-i Umumiye Kanununun 9 uncu maddesinde tanımlanmıştır. Gelirleri toplama, nakit ve malları saklama, giderleri hak sahiplerine ödeme ve teslim ve bu işlerle ilgili her türlü göndermeler ile bunlara bağlı bütün nakit ve mal işlemlerini yapan ve Sayıştay’a yönetim dönemi hesabı verenlere sayman denir.

[2] İRTEŞ A-UÇAK F., a.g.m. s.11

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.