Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilme Süresi ile İlgili Genel Yazı

Muhasebe-1

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

06/10/2009*12473

Sayı   : B.07.0.MGM.0.45/200-1

Konu :

28/09/2009 tarihli ve 27360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5 inci maddesi ile aynı Tebliğin “3.2.2 Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme süresi” başlıklı bölümü 15/10/2009 tarihinde yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran işverenler, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalılara ilişkin örneği Tebliğ ekinde yer alan aylık prim ve hizmet belgesini (EK:2) ve (EK:3), en geç maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu günü saat 23.59’a kadar e-sigorta kanalı ile Kuruma göndermekle yükümlüdür. Buna göre, bu işverenler, söz konusu belgeleri;

  1. a) Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25’inci günü sonuna kadar,
  2. b) Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 11’inci günü sonuna kadar,
  3. c) Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25’inci günü sonuna kadar,
  4. d) Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 11’inci günü sonuna kadar,

her bir maaş ödeme dönemi için ayrı ayrı Kuruma vermekle yükümlüdür. Son günün resmi tatile rastlaması durumunda aylık prim ve hizmet belgeleri bu günü izleyen ilk iş günü sonuna kadar gönderilecektir.”

Buna göre; prim belgelerinin verilmesine/ödenmesine ilişkin olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinde öngörülen idari para cezaları ile karşı karşıya kalınmaması bakımından harcama birimlerince Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna zamanında verilmesi ve muhasebe birimlerince de ödemelerinin süresinde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereği ile söz konusu hususun iliniz dahilindeki muhasebe birimlerine duyurulmasını rica ederim.

Bakan a.

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Merkez Muhasebe Birimlerine

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.