Amacına Göre Denetim Türleri Nelerdir?

Amacına Göre Denetim Türleri:

Amacına göre denetim üçe ayrılır. Bunlar; mali tablolar denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimidir.

a- Mali Tablolar Denetimi:

Mali tablolar denetimi, bir işletmenin mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, ulusal veya uluslararası muhasebe standartlarına veya vergi mevzuatındaki düzenlemelere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini belirlemeye yönelik olarak yapılan denetimdir.

Mali tablolar denetimi, bağımsız denetçiler veya kamu denetçileri tarafından yapılır. Denetimin konusu ortaklara veya vergi dairesine verilen mali tablolardır.[1]

b- Uygunluk Denetimi:

Uygunluk denetimi, işletmede gerçekleştirilen işlemlerin işletme tarafından veya işletme dışındakilerce belirlenmiş kurallara ve yöntemlere uygun olup olmadığını belirlemeye yönelik  olarak yapılan denetimdir. Bu kural ve yöntemler; işletme politikaları, sözleşmeler, hukuki düzenlemeler olabilir. Uygunluk denetimi; iç denetçiler, kamu denetçileri veya dış denetçiler tarafından yapılabilir.

c- Faaliyet Denetimi:

Faaliyet denetimi, işletmenin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşıp ulaşamadığını ve işletmede faaliyetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülüp yürütülmediğini belirlemeye ve yönetime bu konularda önerilerde bulunmaya yönelik bir denetimdir. Faaliyet denetimi, genelde iç denetçiler tarafından yapılır.

[1] Celal Kepekçi, a.g.e.,S.2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.