Aile Yardımı Ödeneği Nedir? Aile Yardımı Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

 

-657 Md.202 (27.6.1989- KHK 375/10 ile değişik)

-9.4.1990 – KHK 418 Md.7; 8.7.1991-91/1966 Bakanlar K.K.

-4.4.1997 gün ve 22954 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 3.9.1997 gün ve 97/9238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

-Menfaat karşılığı  Çalışmayan veya bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eş için 700, çocuklardan her bin için 50 gösterge rakamının AYLIK KATSAYISI ile çarpımı  sonucu bulunan ve her ay ödenen miktardır.

-Karı kocanın her ikisinin de memur olması halinde bu ödenek yalnız kocaya verilir.

-Eşlerden birine iş Akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha yüksek ,ise memur olan eşe ayrıca aile yardımı ödeneği ödenmez. Daha düşük ise aradaki fark ödenir.

-Evlenen çocuklara, 19 yaşını bitiren çocuklara, (19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya kadar ve yüksek öğrenim yapmakta bulunan çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar ve çalışamayacak kadar malullükleri resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler için süresiz olarak bu ödeneğin verilmesine devam olunur.

-Kendi hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim yapmakta iken tatil döneminde çalıştığı anlar hariç)

-Burs alan veya devletçe okutulan çocuklara bu yardım verilmez.

-İki çocuktan fazlası için ödenmez.

-Bakanlar Kurulu bu gösterge rakamlarını 5 kata kadar arttırmaya     yetkilidir.

-Hiç bir vergi ve kesintiye tabi değildir.

2017 Yılı Aile Yardımı Ödeneği:

KATSAYILAR
Maaş Katsayısı 0,096058
Taban Aylık Katsayısı 1,503595
Yan Ödeme Katsayısı 0,030462
Kıdem Aylık Göstergesi
(Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı)
Her hizmet yılı için 20,
25 yılı hizmetten sonra 500
Aile Yardımı Ödeneği (Eş için)
(2.134*Maaş Katsayısı)
204,987
Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin- İki çocuk sınırı 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır)
(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)
(Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) iki katı uygulaması yapılmaktadır.)
24,02 (Bir çocuk)
48,0 (İki çocuk)
72,06 (Üç çocuk)
96,08 (Dört çocuk)
120,1 (Beş çocuk)

(Not: 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 2 katı ödenecektir.)

2017 ocak ayı itibari aile ve çocuk yardımlarıma %3 oranında zam gelmiştir.

2017 EŞ YARDIMI : 204,99 TL.

2017 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) : 48,03 TL

2017 ÇOCUK YARDIMI (6 YAŞ ÜSTÜ ) : 24,02 TL

Memura çocuk için verilen aile yardımında çocuk sayısına bakılmaz , öz, üvey veya evlat edinilmiş olup olmamasına bakılmaksızın, bazı şartları taşıyan çocuklarından dolayı memura aile yardımı ödeneği verilmektedir.

Devlet memuru; çocuğunun doğduğu tarihi, çocuğu evlat edindiği tarihi veya geçimini sağlayacağı üvey çocuğun bulunması sonucunu doğuracak bir evlilik yaptığı tarihi izleyen aybaşından itibaren söz konusu çocuklar için aile yardımı ödeneğine hak kazanır. Eşlerin ikisinin de memur olması durumunda bu yardım babaya ödenir.

MEMURA ÇOCUK AİLE YARDIMI PARASI VERİLMESİ İÇİN ŞARTLAR

Her bir çocuk için 250 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunan tutar kadar aile yardımı ödenmekte olup, 72 aylık ve daha küçük olan çocuklar için ise bu tutar bir kat artırımlı ödenmektedir.

Çocuğun yetim aylığı alıyor olması ya da Devlet tarafından okutuluyor veya eğitim bursu alıyor olması, çocuk için aile yardımı ödenmesine engel teşkil etmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.