Devlet Personel BaşkanlığıKARİYER

Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan doktorların yeniden atanması

doktor-2

Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan doktorların yeniden atanması

Devlet Personel Başkanlığı Görüşü

KategoriAtama
Kanun / Madde(ler)5258 / 3
Tarih17/06/2011
Kaynak32 sayılı bülten 75. sayfa
ÖzetKurumun muvafakati üzerine sözleşme imzalayarak aile hekimi statüsüne geçenler, görevlerini yürüttükleri sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılmakta ve kadroları ile ilişkileri devam etmektedir. Ancak kendi istekleri veya herhangi bir suretle aile hekimliği sözleşmesinin sona ermesi halinde eski kurumlarındaki görevlerine dönebilecekleri hk.

Doktor olarak çalışan personelin aile hekimliği yerleştirmesine katılmak üzere ücretsiz izin verilmesi üzerine tabip kadrosunun az olması nedeniyle kurum hekimliği ve diğer sağlık hizmetlerinde aksamaların olması nedeniyle ilgilinin ücretsiz izin süresinin kısaltılıp kısaltılamayacağı ile kadronun ne şekilde serbest bırakılacağı hususunda görüş talebini içeren ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında “Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakatı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye yetkilidir.
??
Sözleşmeli olarak çalışan aile hekimi ve aile sağlığı elemanları kurumlarında aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar ve bunların kadroları ile ilişkileri devam eder. Bu personel, talepleri halinde eski görevlerine atanırlar ve sözleşmeli statüde geçen süreleri kazanılmış hak derece ve kademelerinde veya kıdemlerinde değerlendirilir. Sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken aile hekimi ve aile sağlığı elemanı statüsüne geçenlerden önceki sözleşmeli personel statüsüne dönmek isteyenler, eski kurumlarındaki boş pozisyonlara öncelikle atanırlar ve bu madde kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerinde dikkate alınır.”
hükmü yer almakta, ve Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında ise ” (1) Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olmak isteyen sağlık personelinin sözleşme imzalayabilmesi için Bakanlık veya kurumunun muvafakati aranır. Sözleşme imzalayarak göreve başlayan kişiler bu görevlerini yürüttükleri sürece kurumlarında aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar ve bunların kadroları ile ilişikleri devam eder.
??
(3) Bakanlık, ilgili ve bağlı kuruluş kadrolarında memur statüsünde görev yapmakta iken ücretsiz izne ayrılarak sözleşmeli statüde aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olan personel, sözleşmesinin herhangi bir suretle sona ermesi halinde kadro veya personel dağılım cetveli fazlalığına bakılmaksızın ücretsiz izne ayrıldığı görevine geri döner. Ancak kadrosunun bulunduğu birimin aile hekimliği uygulaması nedeniyle kaldırılması halinde bu birimin aktarıldığı toplum sağlığı merkezine atanır ve bunların memuriyet görevine başlamasından itibaren 30 gün içinde kendisinin talep etmesi ve müdürlüğün de uygun görmesi ile bir defaya mahsus olmak üzere aynı il içinde personel dağılım cetvelinde açık olan ve doluluk oranlarına göre ihtiyaç duyulan kadrolardan birine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kurumun muvafakati üzerine sözleşme imzalayarak aile hekimi statüsüne geçenler, görevlerini yürüttükleri sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılmakta ve kadroları ile ilişkileri devam etmektedir. Ancak kendi istekleri veya herhangi bir suretle aile hekimliği sözleşmesinin sona ermesi halinde eski kurumlarındaki görevlerine dönebilmektedirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.