252 Binalar Hesabı ve İşleyişi

 

Bu hesap işletmenin her türlü binalarının ve bunların ayrılmaz parçalarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi

Binalar elde edildiğinde veya inşa ettirildiğinde hesaba borç kaydedilirken, satılmalarında veya elden çıkarılmalarında alacak olarak kaydedilir.

BORÇ252 Binalar HesabıALACAK
ARTIŞLAR
(+)
AZALIŞLAR
(-)

—–

252 Binalar Hesabı ile İlgili Özel Durumlar

Dikkat: Örnekleri incelemeden önce Maddi Duran Varlıklar Konusunun İncelenmesi Gerekir

>>> Bina ve arsa bina birlikte satın alınmışsa muhasebeleştirme sırasında arsa ve binanın değerleri uygun yollarla belirlenmeli ve ayrı ayrı muhasebeleştirilmelidir.

>>> İşletmeler satın aldıkları binalar için yaptıkları noter harcı, tapu ve benzeri giderleri binanın alış maliyetine ekledikleri gibi, giderler olarak da muhasebeleştirebilirler.

—–

Örnek: ABC işletmesi faaliyetlerinde kullanmak için 20/10/… tarihinde 100.000 TL + % 18 KDV değerinde bina satın almıştır.

Tarih : 20/10/… ( Bina Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
252 Binalar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
           100 Kasa Hesabı
 100.000
18.000
.
 .
.
118.000

—–

Örnek: BB işletmesi 10/09/… tarihinde sahip olduğu pazarlama binasına % 18 KDV hariç 10.000 TL değerinde bir çatı yaptırmıştır.

Tarih : 10/09/… ( Çatı Yaptırılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
252 Binalar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
           100 Kasa Hesabı
 10.000
1.800
.
 .
.
11.800

—–

Örnek: CC işletmesi 10/11/… tarihinde sahip olduğu pazarlama binasına % 18 KDV hariç 5.000 TL değerinde bakım onarım çalışması yaptırmıştır.

Tarih : 11/10/… ( Bakım Onarım Yaptırılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
760 Pazarlama Sat.Dağ.Gid.Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
           100 Kasa Hesabı
 5.000
9.00
.
 .
.
5.900

—–

Örnek: ZT İşletmesi,  maliyet bedeli 50.000 TL, Birikmiş amortismanı 7.000 TL olan binayı 45.000 TL + % 18 KDV bedel ile 15/08/… tarihinde peşin satmıştır.

Tarih : 15/08/… ( Bina Satışı )

Net aktif değer= 50.000 – 7.000 = 43.000 TL

Satış tutarı = 45.000 olduğuna göre 2.000 TL kar

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa
257 Bir. Amostismanlar Hesabı
           252 Binalar Hesabı
           391 Hesaplanan KDV Hesabı
           679 Diğer O.dışı Gel./Kar Hesabı
 53.100
7.000
.
.
.
 .
.
50.000
8.100
2.000

Bina yenilemek amacıyla satıldığında 679 Hesabı yerine 549 Özel Fonlar Hesabı kullanılabilir.

—–

Örnek: TRC İşletmesi,  maliyet bedeli 50.000 TL, Birikmiş amortismanı 7.000 TL olan binayı 40.000 TL + % 18 KDV bedel ile 12/09/… tarihinde vadeli satmıştır.

Tarih : 20/09/… ( Bina Satışı )

Net aktif değer= 50.000 – 7.000 = 43.000 TL

Satış tutarı = 40.000 olduğuna göre 3.000 TL zarar

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı
257 Bir. Amostismanlar Hesabı
689 Diğer O.dışı Gid./Zar.Hesabı
           252 Binalar Hesabı
           391 Hesaplanan KDV Hesabı
 47.200
7.000
3.000
.
.
 .
.
.
50.000
7.200

—–

Örnek:

a – TRT İşletmesi yönetim binası için 05/07/… tarihinde 90.000 TL + % 18 KDV değerinde bina vadeli olarak satın almıştır. Aynı zamanda bina için sigorta, tapu, harç bedeli olarak 10.000 + % 18 KDV peşin ödemiştir.

b – İşletme 31/12… Tarihinde bu bina için % 20 amortisman ayırmıştır.

c – İşletmenin sahip olduğu bu bina 10/02/… tarihinde tamamen yanlış kullanılamaz hale gelmiştir. Sigorta şirketinden 75.000 TL tahsil edilmesi karar bağlanmıştır.

Tarih : 05/07/… ( Bina Satın Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
252 Binalar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
           329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı
           100 Kasa Hesabı
 100.000
18.000
.
.
 .
.
106.200
11.800

Tarih : 31/12/… ( Bina Amortisman )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
770 Genel Yönetim Giderler Hs
           257 Bir. Amostismanlar Hesabı
 20.000
.
 .
20.000

Tarih : 10/02/… ( Binanın kullanılamaz hale gelmesi ve sigorta şirketinden alacak doğması )

Net aktif değer= 100.000 – 20.000 = 80.000 TL

Sigorta şirketinden tahsil edilen = 75.000 olduğuna göre 5.000 TL zarar

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
257 Bir. Amostismanlar Hesabı
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
689 Diğer O.dışı Gid./Zar.Hesabı
           252 Binalar Hesabı
20.000
75.000
5.000
.
 .
.
.
100.000

kaynak:muhasebex.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.