Ticaret KanunuVergi Usul Kanunu

2016 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları

mevzuat-9

2016 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları

2016 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında Açıklama

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığıi ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TICARI DEFTERLERE ILISKIN TEBLIGE ve TTK da 6455 Sayılıi Kanun ile yapılan değişlik ile Kapanış Onayı hakkındaki bilgiler asağıda belirtilmiştir.

2016 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi

TICARET SICIL TASDIKNAMESI ALMA ZORUNLULUGU:

Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında  TTK ’ nun  64. maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16’nci maddesi uyarınca Ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları “TICARET SICILI TASDIKNAMESI” Noterlere ibraz edilecektir.

Ancak: 27/01/2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16/6. maddesine göre “Sicil tasdiknamesi: Tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.” Hükmüne göre önceki yil veya yıllarda alınmış belgeler yukarıdaki koşulları taşıması halinde yeniden alınmasına gerek yoktur. Eski tarihli belge notere ibrazı yeterlidir

MÜKELLEFIYETE GÖRE TASDIK ETTIRILECEK DEFTERLER

GELIR VERGISI MÜKELLEFLERI IÇIN:

I »-Bilanço Esasına (¡öre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

 1. a)            -Yevmiye Defteri
 2. b)           -Defteri Kebir
 3. c)            -Envanter Defteri

2)            -Kollektif ve Komandit Şirketler

 1. a)            -Yevmiye Defteri
 2. b)           -Defteri Kebir
 3. c)            -Envanter Defteri
 4. d)           -Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2)

3)            -İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

a>-İşletme Defteri

4)            -Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

a)-Serbest Meslek Kazanç Defteri

Yukarıda sayılanlar dışında ihtiyaç halinde tutulması gereken diğer defterler ise şunlardır:

İmalat defteri, Kombine imalatta imalat defteri, Bitim isleri defteri, Yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri, Ambar defteri ve Çiftçi İşletme defteri. Anonim Şirketler ile Damga Vergisi SÜREKLI mükellefiyetti olanlar DAMGA VERGISI DEFTERI.

KURUMLAR VERGISI MÜKELLEFLERI IÇIN:

ANONIM SIRKETLER VE SERMAYESI PAYLARA BÖLÜNMÜS KOMANDIT SIRKETLER:

 1. a)            Yevmiye Defteri
 2. b)           Defteri Kebir
 3. c)          Envanter Defteri
 4. d)           Yönetim Kurulu Karar Defteri
 5. e)           Pay Defteri
 6. f)           Genel  Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 • Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. ( Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

LİMİTED ŞİRKETLER

 1. a)            Yevmiye Defteri
 2. b)           Deften Kebir
 3. e)           Envanter Defteri
 4. d)           Pay Defteri
 5. e)           Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 • Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere deften olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2)
 • Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay deften ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yapraklan bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanları yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksınızın kullanılmaya devam edilebilir.

( Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU DEFTERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

(Bu defterin tutulması zorunlu değildir.) Bu deften tutmak istemeyenler, Limited şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydetmek zorundadırlar. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir.,2016 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi

Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış  onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari Defterler Tebliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.

E-DEFTER TUTANLAR, TEYMŞYE VE DEFTERİ KEBİR DŞINDAKİ DEFTERLERİ NOTERE TASTİK ETTİRECEKLER.

E- defter tutan mükellefler; Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri dışında.,Tutmak zorunda olduklariı defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar.

DERNEK VE VAKIFLARIN IKTISADI ISLETMELERININ TUTACAĞI  DEFTERLER

( ticari Defter Tebliği Md.5/4)

 1. a)            Yevmiye Defteri
 2. b)           Defteri Kebir
 3. e)           Envanter Defteri

KOOPERATIFLERIN TUTACAGI DEFTERLER:

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları asağıdaki defterleri tutacaktır.

 1. a)            Yevmiye Defteri
 2. b)           Defteri Kebir
 3. e)           Envanter Defteri
 4. d)           Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 5. e)           Yönetim Kurulu Karar Defteri
 6. f)            Pay Defteri

DEFTERLERIN TASDIK ZAMANI:

Gerek VUK Md.221 gerekse TT K Md.64 hükümlerine göre:

 1. Öteden ben ise devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için ARALIK AYI);
 2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
 3. Yeniden ise başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler ise başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;
 4. Tasdike tabi defterlerin dolmasi dolayisiyla veya sair sebeplerle yil içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunlari kullanmaya baslamadan önce.

TASDIK YENILEME ( ARA TASDIK ) (VUK Mü. 222 ve TICARI DEFTER TEBLIGI MADDE 17-18)

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu donemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

ARA TASDIK (TASDIK YENILEME) YAPILABILECEK DEFTERLER:

1-            Yevmiye defteri, ( Ara tasdik yaıilmadan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

2-            Defteri kebir,

3-            Envanter defteri

4-            A.Ş Yönetim Kurulu Karar Deften, ( Ara tasdik yapılmadan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

5-            İşletme defteri,

6-            Serbest meslek kazanç defteri,

KAPANIS ONAYI (TASDIKI ) YAPILACAK DEFTERLER : (TTK M D 64/3.5 )

1)            – YEVMIYE DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayınin sonuna kadar normal hesap dönemleri için HAZIRAN AYI Sonu)

2)            -Anonim Şirket Yönetim Kurulu KARAR DEFTERI, (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayinin sonuna kadar normal hesap dönemleri için OCAK AYI Sonu)

Yukardaki defterler dışındaki defterlerin KAPANIS TASDIKI YAPTIRILMAZ.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.