Ortakların Şirketten Alacaklarını Sermaye Artırımında Kullanmaları Mümkün müdür?

Ortakların şirketten alacaklarını sermaye artırımında kullanmaları mümkün müdür? 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 127’nci maddesinde alacaklar ile devrolunabilen ve nakden

Devam